Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oberta la convocatòria de sol·licitud de subvencions per a les entitats i associacions esportives i culturals i de foment dels drets socials

Els àmbits de Desenvolupament Comunitari i Drets Socials han publicat les convocatòries de subvencions en règim de concurrència competitiva per als projectes i activitats tant culturals com esportives i de foment dels drets socials d’entitats i associacions locals sense ànim de lucre. La dotació pressupostària per a totes les línies de subvenció supera els 300.000 euros.

Oberta la convocatòria de sol·licitud de subvencions per a les entitats i associacions esportives i culturals i de foment dels drets socials.

L’objecte d’aquestes convocatòries és fixar els criteris i regular el procediment de la sol·licitud, tramitació, concessió, lliurament i justificació de les subvencions atorgades, d’acord amb el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet per al període 2022-2024, aprovat al ple del 23 de desembre de 2021. En definitiva, la finalitat és dotar a les entitats de recursos que contribueixin al finançament de les seves activitats realitzades al llarg d’aquest any.

Ampliació de les línies culturals
Una de les principals novetats de la convocatòria d’aquest any és l’increment de les diferents línies de subvenció destinades a les entitats culturals. Recollint les aportacions de les entitats que han participat a les taules de treball convocades pel Consell de Cultura, s’han ampliat les línies i, com a conseqüència, la dotació pressupostària, passant a ser de 105.000 euros. Un import que es repartirà, d’una banda, en repetir els ajuts destinats al manteniment i viabilitat de les seus socials i dels recursos materials propis de les entitats; el suport a activitats i programes culturals; i a la imatgeria festiva popular. I d’altra banda, les noves línies incorporades aquest any, que són: el foment a les formacions musicals estables a la ciutat de Ripollet; el foment de l’educació, difusió i creació artística i literària; l’oferta cultural als barris; i la divulgació del coneixement: canals d’informació i comunicació.

Les sol·licituds es podran fer a través de la Seu Electrònica del ripollet.cat fins el proper 4 de maig.

Subvencions entitats esportives
Pel que fa a les subvencions esportives,  estan orientades a enfortir la capacitat esportiva de la ciutat, per tal de consolidar i augmentar el nombre de ciutadans i ciutadanes a la pràctica regular de l’esport i garantir la millora en qualitat de les activitats. Les subvencions esportives es concreten en 8 línies: participació al programa d’esport escolar organitzat per l’Ajuntament de Ripollet; col·laboració d’entitats esportives en l’organització de les activitats del programa d’esport escolar; participació d’esportistes de les entitats locals en lligues federades o escolars; organització d’esdeveniments esportius; organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al municipi; formació esportiva per a persones entrenadores, monitores i vinculades a les entitats esportives, ampas, afas i associacions de veïnes i veïns del municipi; promoció i foment de l’esport femení; i el recolzament als desplaçaments esportius fora de Catalunya. La dotació pressupostària total destinada a aquesta convocatòria és de 93.900 euros, i hi poden optar tant entitats esportives com clubs, associacions de pares i mares, altres entitats cíviques i associacions de veïns i veïnes, legalment constituïdes.

Les sol·licituds es podran fer a través de la Seu Electrònica del ripollet.cat fins el proper 31 de maig.

Foment dels drets socials
Les subvencions per a projectes i activitats de l'àmbit de Drets Socials, mitjançant concurrència competitiva, tenen per objectiu contribuir al finançament d’activitats i/o projectes d’interès públic o social realitzats per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de Ripollet destinades al foment dels drets socials i que busquin garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no discriminació, així com facilitar i fomentar la participació, la implicació i col·laboració dels ciutadans i ciutadanes.

Es tracta de vuit línies de subvenció, amb una dotació total de 82.500 €, destinats al foment del voluntariat local, accions d’emergència alimentària, per a la diversitat funcional, gent gran, el foment de la salut pública, la igualtat efectiva i de gènere i l’oci infantil i juvenil dins i fora de l’àmbit escolar.

Les sol·licituds es podran fer a través de la Seu Electrònica del ripollet.cat fins al pròxim 28 d’abril.  

D’altra banda, fins al 16 de juny, es poden sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes que fomentin la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a les entitats de Ripollet que realitzin Casals d’Estiu de lleure i esportius fora de l'horari lectiu durant els mesos de juny i juliol a espais municipals.

Finalització termini justificació subvencions 2022
En darrer terme, s’ha recordat a les entitats que encara està vigent el termini per a la justificació de les subvencions atorgades l’any 2022 està obert fins el 31 de març.

Ripollet, 28 de març de 2023