Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Patrimoni

Composició

Persones que integren la Comissió.

Segons estableix l'article 7 del Reglament del Nomenclàtor, la Comissió estarà integrada per les persones següents:

- Presidència: L'alcalde/ssa o el regidor/a en qui delegui.

- Secretaria: El Secretari/a General de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.

- Vocals:

  • Una persona representant de cada grup polític amb presència al Consistori, sense necessitat que hagi de ser regidor/a
  • Una persona representant d'entitats culturals del municipi
  • Una persona representant d'entitats juvenils del municipi
  • Una persona representant d'entitats esportives del municipi
  • Una persona representant d'associacions de veïns del municipi
  • Una persona representant de la Taula Feminista
  • Una representació de la Comissió Tècnica del Nomenclàtor, amb veu però sense vot