Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Moció per a l'accessibilitat de la pediatria als CAP. Presentada pel grup municipal de Ara Decidim Ripollet. Exp. 2023/11185.

El passat 18 de desembre el Conseller de Salut, Manel Balcells, va comparèixer per a anunciar el nou model d’atenció pediàtrica a l’atenció primària i comunitària (APiC) que es pretén desplegar progressivament a Catalunya al llarg del proper any.

 

La previsió és desplegar la creació de 79 Equips Territorials d’Atenció Pediàtrica (ETAP) que hauran d’atendre el més del milió d’infants i joves de fins a 14 anys d’edat que hi ha a Catalunya. Actualment, existeixen 374 centres d’atenció primària (CAP), per tant, només en 79 d’ells s’atendran consultes de pediatria en atenció primària, el que representa poc més del 20% del total dels CAP.

 

Ripollet porta temps necessitant i reclamant atenció pediàtrica al CAP dels Pinetons, un barri amb un important volum d’infants i joves. Aquesta va ser una reclamació constant i periòdica que el govern de Decidim va fer sempre que tenia oportunitat davant dels responsables del Departament de Salut. Malauradament, sempre es donava una resposta negativa argumentant falta de prou personal pediàtric.

 

Doncs bé, amb l’anunci del Conseller de Salut, veiem no només que definitivament s’enterra la possibilitat que el CAP Pinetons compti amb un equip pediàtric, sinó que, a més, se’ns plantegen dubtes sobre si continuarà o no l’atenció pediàtrica al CAP Ripollet Centre.

 

Un cop més, es prenen decisions des de les institucions supramunicipals sense tenir en compte la participació dels governs locals i el que és pitjor, sense donar informació clara i concreta als Ajuntaments i a la població sobre com quedarà el desplegament de la proposta de concentració pediàtrica i la seva afectació al conjunt dels municipis i ciutadania.

 

Les causes del model de concentració pediàtrica obeeixen a no haver revertit amb la contundència que calia les retallades en Salut realitzades per governs de la Generalitat anteriors i a no haver planificat la formació de nous professionals pediàtrics i evitat la pèrdua d’aquests en favor de la sanitat privada.

 

Per aquests motius, el grup municipal DECIDIM RIPOLLET proposa al Ple d’adopció dels següents acords:

 

1.- Refermar la necessitat de dotar d’atenció pediàtrica el CAP Pinetons.

2.- Instar al Departament de Salut a no perdre l’atenció pediàtrica en els CAP on actualment ja es porta a terme.

3.- Instar el Departament de Salut a aturar el desplegament de la concentració pediàtrica.

4.- Instar al Departament de Salut a revertir les retallades en salut fetes històricament per anteriors governs de la Generalitat. En el cas de la pediatria, cal la implementació de mesures que fomentin la formació de nous pediatres i que evitin la pèrdua de professionals de la sanitat pública.

5.- Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.