Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Creació dels Consells municipals d’esports i cultura

Moció per la creació dels Consells municipals d’esports i cultura a Ripollet. Presentada pels Grups municipals de C’s i el PSC-CP i transaccionada amb Ara Decidim Ripollet en Junta de Portaveus.

Des de l'any de la seva creació, el 1983, va operar en el nostre municipi la fundació pública que va adoptar el nom de Patronat Municipal d'Esports que es dedicava a la promoció i gestió de l'esport a Ripollet. En el mateix sentit, però d'àmbit cultural, es va impulsar la creació del Patronat Municipal de Cultura.

Aquestes fundacions públiques es regien per uns Consell d'Administració que estaven formats per regidors de l'Ajuntament, representants d'entitats esportives i / o culturals locals, representants de les escoles públiques i privades concertades de la localitat en el seu cas, un secretari delegat, un gerent i l'interventor de l'Ajuntament.

Aquesta pluralitat que representaven els Consells d'Administració del Poliesportiu Municipal així com de el Centre Cultural va ser suprimida amb la dissolució de tots dos patronats i amb ella el diàleg i el consens entre els diferents actors implicats en el que es referia a la gestió i a el foment de l'esport local i la cultura a Ripollet.

En un moment com l'actual, en què es va a dur a terme la reforma del Poliesportiu Municipal de Ripollet i en el qual usuaris i entitats esportives troben dificultats per canalitzar les seves queixes o propostes, resulta més necessari que mai un òrgan de control que ventili el dia a dia de tots els assumptes que envolten al Poliesportiu des del debat enriquidor que aporten els diferents punts de vista dels actors anteriorment esmentats.

De la mateixa manera i en l'àmbit cultural, es fa necessària la participació de tots els sectors implicats en el dinamisme que implica la nostra vasta creació social.

Per aquests motius, els grups municipals de Ciutadans i de el PSC presenten al ple l'adopció dels següents acords:

  • Implantar els Consells Municipals d'Esports i de Cultura com a òrgans de participació i de trobada de partits polítics, entitats esportives, culturals, representants de les escoles públiques i privades i de la societat civil en general.
  • Que el Ple aprovi el Reglament dels nous consells abans de la finalització de l’any 2021.
  • Que aquest acord es comuniqui a les diferents entitats interessades i a les administracions implicades.

----- 

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 20. Unanimitat de tots els presents.