Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Suport al esport per l'aturada obligada de l'activitat

Moció de suport del món local al teixit esportiu del municipi davant l’aturada obligada de la seva activitat. Presentada pel grup del PSC-CP.

La pràctica d’activitat física i esportiva és essencial per la salut física i el benestar emocional de la ciutadania i està tenint un paper molt rellevant en la situació d’emergència sanitària per la COVID-19. Els valors de l’esport contribueixen a generar models positius d’integració i de cohesió social, sent imprescindible el suport institucional per garantir la fortalesa del sector i també per evitar que es produeixi una escletxa en les famílies més desfavorides.

La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 és la principal prioritat de la nostra societat, i també ho és facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania, especialment per a la infància i la joventut,  la gent gran i les persones amb diversitat funcional.

És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, juntament amb la Conselleria de Salut, establir amb claredat i determinació, sense marges d’interpretació i consensuades i coordinades amb el món local, els criteris comuns que s’han d’aplicar per evitar diferències substancials en el territori, i garantir l’aplicació de les mesures de contenció de la pandèmia, adaptades a la realitat de les instal·lacions esportives i dels seus centres i clubs.

El teixit esportiu, clubs i entitats principalment, empreses del sector, juntament amb el món local -el que pràcticament en la totalitat és el titular de les instal·lacions esportives del país-, han fet un extraordinari esforç, econòmic i organitzatiu, d’adaptació de les seves instal·lacions i les activitats per poder continuar la temporada esportiva per fer front a l’emergència sanitària establint mesures i protocols de prevenció i seguretat.

És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Ripollet l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida al darrer manifest del món federat i la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal de que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial per la salut física i el benestar emocional de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que patim.

2.- Instar al Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física que treballin per a conduir l’esport català, sense greuges ni limitacions respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem vivim, i que assumeixi la responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels recursos necessaris al teixit esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions.

3.- Instar al Govern de la Generalitat que reconsideri la seva decisió de mantenir el tancament d’instal·lacions esportives, i que per tant consensuï amb tots els interlocutors esportius la tornada immediata i segura a la pràctica esportiva federativa, amateur i de base de tots els clubs i centres esportius sense cap excepció.

4.- Instar al Govern de la Generalitat que el nou Pla de xoc de reactivació de l’esport i l’activitat física que ha proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus treballadors i treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i consells esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I que aquest Pla disposi de línies d’ajut directes, conjuntament amb línies d’ajut a les famílies que permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.

5.-Instar al Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat futures restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.

6.- Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.

7.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, i a les entitats esportives d’aquest municipi.

      ***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 21. Unanimitat de tots els presents.