Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dia internacional de les persones amb discapacitat

Moció en commemoració del Dia Internacional de les persones amb discapacitat. Presentada pel grup del PSC-CP i transaccionada amb el grup de ADecidim, en Junta de Portaveus.

El 3 de desembre des de 1992 es celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, després que així quedés instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides per ajudar a visibilitzar de forma específica els obstacles i barreres que té aquest col·lectiu de persones, que ha Catalunya quantifiquen en el 9% de la població.

Les persones amb discapacitat no són un grup homogeni i no són diferents a la resta de les persones en quan a les seves aspiracions i desitjos. Són ciutadans i ciutadanes de ple dret i és obligació de totes les administracions eliminar les traves i barreres que impedeixen la seva plena participació en la societat en que vivim.

En aquests moment on la pandèmia de la COVID-19 ens està colpejant amb duresa i on les conseqüències de les mesures de contenció de la malaltia ens han submergit en un crisi econòmica i social sense precedents, com a societat hem d’estar molt amatents a l’efecte que les restriccions podem causar en la ciutadania, sobretot en els col·lectius més vulnerables i fer tot el possible per pal·liar-se els efectes nocius. En aquest sentit convé recordar que l’OMS  ja des del mes de març va alertar que les persones amb discapacitat són un grup especialment vulnerable, amb un major risc de contagi que la població general i va alertar sobre les dificultats concretes que poden tenir, entre les que volem destacar:

- Barreres a l’hora de posar en pràctica mesures d’higiene bàsiques, com ara rentar-se les mans (els lavabos o piques poden ser-los físicament inaccessibles, o bé una persona podria tenir dificultats a l’hora d’ajuntar les mans i fregar-se-les bé).

- Dificultat a l’hora de distanciar-se socialment, ateses les seves necessitats d’ajuda addicionals (o perquè estan internats en alguna institució).

- Restriccions per poder tocar coses per obtenir informació de l’entorn o bé ajuda física.

- Barreres a l’hora d’accedir a la informació sobre salut pública.

Així mateix adverteix que les persones amb discapacitat i les seves famílies també podrien quedar afectades d’una manera desproporcionada pel brot a causa d’una interrupció greu dels serveis dels quals depenen i per tant, demana que es prenguin les mesures oportunes des de les administracions competents.

Convé recordar també que l'Assemblea General de les Nacions Unides estableix mesures, tant de no discriminació com d'acció positiva, que els estats han d'implantar per garantir que les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets en igualtat de condicions com la resta de persones.

També aspira a potenciar el respecte per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal, tot propiciant la inclusió social basant-se en determinats principis: vida independent, no discriminació, accessibilitat universal, normalització de l’entorn i diàleg civil, entre d’altres.

El 2013 es va aprovar la Llei General de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social, que pretenia garantir les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal del PSC en transacció amb el Grup Municipal de Ara Decidim Ripollet, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Emplaçar a la Subcomissió de Drets Socials del Pla de Xoc municipal i a la Taula de la Diversitat Funcional per tal que valorin, debatin i proposin mesures d’acció i atenció a la discapacitat atenent les circumstàncies en que ens trobem per efecte de la COVID-19.

SEGON.- Destinar una partida dels pressupostos a la realització del pla i les accions que se’n derivin.

TERCER.- Fomentar de forma efectiva i integrada l’accessibilitat universal, sobretot pel que fa a l’urbanisme, la mobilitat i a l’accés als serveis públics.

QUART. - Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a les persones amb discapacitat.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les organitzacions municipalistes FMC i ACM i les entitats i organitzacions de persones amb discapacitat del municipi.

*****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 21. Unanimitat de tots els presents.