Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salvaguarda i defensa del pardal

Moció per la salvaguarda i defensa del pardal. Presentada pel Grup municipal de C’s.

La passada legislatura el Grup Municipal de Ciutadans va formular una pregunta al llavors regidor de Medi Ambient en el sentit d’interessar-se per la greu davallada de pardals al nostre municipi i de les possibles causes d’aquest fet, demanant un estudi per part de la Corporació així com les actuacions a seguir per tal de garantir la presència i proliferació d’aquesta au a Ripollet.

Les causes del descens de la població de pardals, segons recents estudis, són les radiacions dels camps electromagnètics de les antenes de telefonia mòbil, la defensa d’un model d’agricultura intensiva amb l’ús de noves generacions d’insecticides i pesticides (concretament la família dels anomenats neonicotinoides, que fulminen tot tipus d’insectes que formen part de la dieta dels ocells), la contaminació ambiental provocada pels metalls pesants com el Mercuri i el Plom emanats dels processos d’industrialització (aquests metalls afecten a tot tipus d’ocells suprimint el seu sistema immunitari i provoquen disfuncions reproductives). Igualment, aquests darrers s’ha produït un increment en les espècies d’ocells locals, com els coloms, les garses i d’altres exòtiques, com la cotorra de pit roig, que competeixen amb els pardals a l’hora d’aconseguir menjar i nidificar, així com l’augment de la població dels seus depredadors, els gats.

Els pardals són animals lligats als éssers humans que serveixen com a bioindicador de la qualitat de vida de l’entorn. Per tant, el seu declivi generalitzat indica un empitjorament del medi ambient que afecta de forma negativa a moltes espècies de plantes i animals, inclosa l’espècie humana. La desaparició per tant dels pardals produeix un augment significatiu de la població d’insectes. A més, en tant que els pardals estan relacionats amb les pol·linitzacions al estar en contacte directe amb les llavors, la seva desaparició provoca una pèrdua de la biodiversitat.

Per aquest motiu i a efectes de conscienciar la ciutadania sobre les pràctiques que es duen a terme a cada país, exigir més qualitat i sostenibilitat sobre el medi ambient en els sistemes d’explotació i alimentació, el Grup Municipal de Ciutadans-Patit de la Ciutadania proposa a l’Ajuntament de Ripollet l’adopció dels següents acords:

Primer. Que l’Ajuntament de Ripollet s’afegeixi a la celebració del Dia Mundial del Pardal (20 de març) seguint la iniciativa internacional de Nature Forever Society, Eco-Sys Action i altres organitzacions que vetllen per la conservació de la fauna a tot el món, per tal de transmetre a les escoles el missatge de la necessitat de la seva conservació.

Segon. Demanar un protocol d’actuació a l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona a fi i efecte de protegir i salvaguardar aquesta espècie d’ocell.

Tercer. Donar compte d’aquesta moció al Consell Comarcal del Vallès Occidental, al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Català d’Ornitologia.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 20. Dels grups de Ara Decidim Ripollet, PSC-CP, C’s i ERC-ARA-AM.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1. Del grup de SOM Ripollet.