Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohibició de caçar al Mas Duran

Moció per a instar al departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya a la prohibició de caçar al sector Mas Duran i la seva declaració de zona de seguretat. Presentada pel grup municipal Ciutadans (R/E 2019/12548).

La popularment coneguda com a finca del “Mas Duran” o terrenys que altre temps havien pertanyut al Ministerio de Defensa i enclavats bàsicament entre les poblacions de Montcada i Reixac i Ripollet, s’ha convertit en un gran espai o parc metropolita transitat de forma habitual per ciutadans que practiquen diversitat d’activitats de temps lliure, tals com caminar, córrer, passejar en bicicleta o practicar aeromodelisme en les pistes que es troben ubicades en el dit sector.

En l’actualitat i transcorregut quatre anys des de que l’Ajuntament de Ripollet aprovà ja la present moció en el si de la corporació, en aquests terrenys es segueix desenvolupant activitats cinegètiques mitjançant l’ús d’armes de foc, qüestió que resulta del tot incompatible per a la seguretat del notable nombre de persones que transiten per allà al temps que suposa una agressió mediambiental important per la quantitat de plom que es diposita en el terra de la zona, delimitant el conegut “Camí de la Serra”, amb les plaques que indiquen “Vedat de Caça”.

El Grup Municipal de Ciutadans- Partit de la Ciutadania proposa a l’Ajuntament de Ripollet la adopció dels següents:

ACORDS

  1. Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, la declaració de ZONA DE SEGURETAT dels terrenys compresos entre les poblacions de Ripollet i Montcada i Reixac (Zona Mas Duran), prohibint de forma immediata l’ús d’armes de foc pel perill i incompatibilitat de la practica cinegètica en un àrea metropolitana summament transitada pels ciutadans.
  1. Requerir igualment al Cos dels Agents Rurals del Departament del Medi Natural per a que, de forma cautelar, presti especial atenció a l’activitat cinegètica que en l’actualitat s’està portant a terme, i en tant no s’adopti la resolució necessària. En especial en el període denominat de “mitja veda” que s’inicia el proper 15 d’agost.
  1. Donar Compte de la present moció al president de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallés Occidental, a la Diputació Provincial de Barcelona així com a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

 *****

La moció s’aprova per votació: ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: 20 dels grups d’ADecidim, PSC-CP, C’s i SOM.

Vots en contra: cap.

Abstencions: 1 del grup d’ERC-ARA-AM.