Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mobilitat i Transport Públic

Accessibilitat

En data 23 de febrer de 2023, l’Ajuntament en Ple va aprovar inicialment l’Estudi del Pla d’accessibilitat de Ripollet, elaborat per l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, dins del marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, del Catàleg de serveis de l’any 2018, publicant-se l’exposició al públic al tauler d’edictes de la Corporació en data 6 de març de 2023 i al BOPB de data 16 de març de 2023 i, no havent-se formulat cap al·legació, tal i com es desprèn de l’informe emès pel Cap de l’oficina d’atenció ciutadana en data 28 d’abril de 2023, havent esdevingut, per tant, aprovat definitivament.