Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

FEDAC - Ripollet

FEDAC-Ripollet, imatge de la façana

Contacte 

C. d’Isabel la Catòlica, 20
Tel. 935 809 566
A/e: fedac.ripollet@fedac.cat
Web: www.fedac.cat/ripollet
Codi del centre: a8023463

Oferta educativa

Educació infantil, primària i ESO
Àrea d’influència de la preinscripció: C
Institut adscrit: el mateix centre

Característiques

Horari lectiu:
* Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
* Educació Secundària Obligatòria (ESO): dilluns, de 9 a 13.24 h i de 15 a 17 h; dimarts, dimecres i dijous, de 8 a 13.24 h i de 15 a 17 h; i divendres, de 8 a 13.24 h
Menjador escolar: sí
Servei d’acollida: sí, de 7.30 a 9 h. En horari de tarda, segons demanda.
Lliure de barreres arquitectòniques: sí, a la primera planta.
Activitats extraescolars: sí, anglès i tècniques d’estudi
Servei d’orientació psicopedagògica
Socialització de llibres: no, perquè s’utilitzen molts pocs llibres en paper

Equipaments

Patis diferenciats per a educació infantil, primària i ESO
* Taller de tecnologia i d’arts
* Laboratori
* Sala polivalent
* Espais de desdoblament
* Menjador

AMPA

A/e: afa@ripollet.fedac.cat

Presentació del centre

L’acció educativa de la FEDAC vol donar resposta als reptes plantejats per la societat del coneixement, el desenvolupament per la sostenibilitat, l’aprenentatge plurilingüe, la diversitat de situacions d’aprenentatge i l’educació intercultural. Amb el propòsit de formar persones amb capacitats i habilitats per esdevenir ciutadans emprenedors, compromesos, responsables, solidaris amb l’entorn i competents globalment. Volem una escola que potenciï els talents de tot l’alumnat.

Projectes pedagògics
* EntusiasMAT a educació infantil i primària
* Ioga, projecte d’interioritat i piscina de P3 a 4t d’ESO
* Escacs i treball per projectes
* Projecte TàcTIL des de P3 a 4t d’ESO, que implica l’ús habitual de tabletes i ordinadors
* Professors certificats en Google Education
* Hort, teatre, robòtica, emprenedoria, oratòria i itineraris a 4t d’ESO
* Auxiliar de conversa nadiu per potenciar la llengua anglesa, preparació pels exàmens de Cambridge i francès com a segona llengua estrangera
* Projecte de lideratge LiderEnMi i TUtopia

FEDAC-Ripollet imatge de l'interior