Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

Verd urbà

El verd urbà està demostrat que té efectes molt positius a nivell social i ecològic. Per aquest motiu és molt important disposar en el municipi de gran massa vegetal en bones condicions i que el seu manteniment es faci de la forma més  respectuosa amb el medi ambient.

L’Ajuntament de Ripollet aposta per la utilització d’espècies autòctones, adaptades a les condicions edafoclimàtiques i la introducció de varietats adaptades a la sequera i elevades temperatures per fer front al canvi climàtic. Pel que fa al sistemes de reg es treballa per a la implantació de regs molt localitzats per tal d’evitar el malbaratament de l’aigua i s’aposta per l’existència de prats autòctons sense regs en les zones perifèriques de les ciutats. Per tal d’evitar l’ús indiscriminat de productes fitosanitaris s’aposta per la Gestió Integrada de Plagues que és una tècnica natural, respectuosa amb el medi ambient  i segura per als ciutadans que es basa en un equilibri entre les plagues i els seus depredadors que permet mantenir les plagues a nivells baixos amb un mínim d’actuacions.

Aquesta gestió del verd urbà necessita pel seu èxit que la ciutadania sigui conscient dels impactes negatius que genera en el medi una gestió del verd urbà més tradicional, amb  l’ús indiscriminat de plaguicides, els regs per aspersió, les podes dràstiques de l’arbrat, les gespes verdes...