Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió 2023-11-23

1.- Aprovació acta anterior.-

2.- Donar compte de l'informe d'Intervenció del 2n trimestre de l'estat de l'execució del Pressupost 2023. Exp. 2023/4617.-

 3.- Donar compte del període mig de pagament  3rT 2023. Exp. 2023/9147.-  

 4.- Donar compte de la Morositat 3T 2023. Exp. 2023/9147.-  

 5.- Restar assabentats  resolució estimatoria recurs per part del TCCSP Exp. 2023/1396.-  

 6.- Nomenament representant municipal en l'Agrupació de Defensa Forestal La Serralada. Exp. 2023/5640.-

  7.- Aprovació inicial Pressupost 2024. Exp. 2023/10042.-

 8.- RLT i Increment retributiu LPGE. Exp. 2023/9561.-

 9.- Precs i preguntes.-