Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2023

 

  1. Aprovació acta anterior.-
  2.  Despatx d'Alcaldia.-
  3.  Festes locals de Ripollet 2024. Exp. 2023/6757.-
  4.  Nomenament representant municipal en Associación "Red de ciudades por la bicicleta i al CEVOC-SUD". Exp. 2023/5640.-  
  5.  Reconeixement extrajudicial de crèdit 09-2023 - Exp. 2023-4779.-
  6. Segona modificació del contracte de recollida selectiva dels residus urbans, el seu transport i la neteja viària del municipi de Ripollet. Exp. 2020/5988.-
  7. Resolució contracte gestió servei públic Mercadona. Exp. 2021/8168.-
  8. Precs i preguntes.-
  1. Modificació de les Ordenances Fiscals pel 2024. Exp. 2023/8664.-

1.- Aprovació actes anteriors.-

 2.- Baixa de Ripollet en l'Associació de Municipis per a l'Aigua. Exp. 2023/5640.-

 3.- Modificació membres Comissió de valoració de llocs de treball. Exp. 2023/3252.-

 4.- Modificació pressupost 18/2023_transferència de crèdit i modificació del annex III de les bases d'execució del pressupost. Exp.2023/9149.-

 5.- Precs i preguntes.-

1.- Aprovació acta anterior.-

2.- Donar compte de l'informe d'Intervenció del 2n trimestre de l'estat de l'execució del Pressupost 2023. Exp. 2023/4617.-

 3.- Donar compte del període mig de pagament  3rT 2023. Exp. 2023/9147.-  

 4.- Donar compte de la Morositat 3T 2023. Exp. 2023/9147.-  

 5.- Restar assabentats  resolució estimatoria recurs per part del TCCSP Exp. 2023/1396.-  

 6.- Nomenament representant municipal en l'Agrupació de Defensa Forestal La Serralada. Exp. 2023/5640.-

  7.- Aprovació inicial Pressupost 2024. Exp. 2023/10042.-

 8.- RLT i Increment retributiu LPGE. Exp. 2023/9561.-

 9.- Precs i preguntes.-

1.- Aprovació acta anterior.-

2.- Resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de les ordenances fiscal per l'any 2024 i aprovació definitiva. Exp. 2023/8664.-

3.- Modificació error material acord sessió plenària 6/2023. Exp. 2023/4030.-

4.- Precs i preguntes.-