Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Competències i règim de funcionament

Quins són els temes que se sotmeten al dictamen de la Comissió informativa d'organització i promoció

La Comissió informativa d'organització i promoció tindrà competències en les matèries següents:

  • comunicació
  • serveis econòmics
  • persones
  • modernització administrativa
  • ocupació
  • empresa i comerç
  • activitats

A més dels seus membres, a requeriment del seu president/a, hi poden assistir amb veu i sense vot els regidors i regidores amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent, així com els restants membres corporatius i personal al servei de la corporació.

S’aplica el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l’article 60.5 del mateix text legal, segons el resultat obtingut en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019.

La CIOP es reuneix ordinàriament amb caràcter mensual el dijous de la la setmana prèvia a la celebració del Ple ordinari, llevat del mes d’agost.