Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Moció per a l'estalvi i la millora de recollida d'escombraries retirant el tancament electrònic dels contenidors. Presentada pel grup municipal del PP. Exp.2023/11013.-

Els veïns de Ripollet continuen descontents a data d'avui amb el servei municipal de recollida d'escombraries.

  • Tenim escombraries fora dels contenidors.
  • On n'hi ha contenidors, estan envoltats d'escombraries.
  • Les tapes de contenidors per targeta apareixen forçats i trencats. 

 

El descontentament veïnal creixent té la base en els successius inconvenients que per a cada veí va acumulant el sistema de recollida d'escombraries.

  • Contra la butxaca: El rebut tindrà una pujada al doble i aviat triple.
  • Contra la seva privadesa: El control usant les seves dades mitjançant targeta.

A data d'avui a Ripollet, la utilització de contenidors tancats electrònicament suposa donar raons a qui no fica les escombraries dins i suposa a més nombroses despeses pagades per tothom:

  • En targetes i repartiment.
  • En aplicació per a mòbils.
  • En tapes de contenidor més cares.
  • En reparacions o substitucions d'aquestes tapes vandalitzades. 

La legislació vigent no permet l’ús indiscriminat de les dades personals del padró municipal. 

L'Agència Espanyola de protecció de dades i també l'Autoritat Catalana de protecció de dades vetllen pel compliment de la legislació en aquesta matèria. 

Mantenir aquest tipus de tancaments als contenidors de recollida d'escombraries exposa Ripollet a més costos a causa de denúncies i si escau, de resolucions, sobre el cessament de tot tractament de dades personals relatiu al sistema d'obertura de contenidors de residus equipats amb panys electrònics. 

L'Ajuntament, per tant, ha de canviar aquesta percepció veïnal i passar de ser usuari de les dades dels veïns, a preservar-los i qui faciliti informació detallada als usuaris sobre el servei municipal de recollida d'escombraries.

Canviar a tapes sense targeta seria una oportunitat per fer un pas efectiu, com a administració local, en la direcció de facilitar l'ús i reduir costos pagats per tots els veïns. 

Contenidors sense tancament electrònic desincentivarien l'incivisme d'abandonar escombraries fora i el vandalisme contra uns controls basats en dades personals que ja no estarien. 

Sol·licitar i donar accés públic a la informació detallada de l'estat del servei i els percentatges actualitzats de separació de residus assolits facilitaria que tots els veïns percebessin que són els protagonistes de l'èxit que tots volem en reciclatge. 

Des de l'administració municipal no es farien servir dades personals per l'ús del servei de recollida d'escombraries i s'actuaria aleshores contra incívics i vàndals amb els protocols ja establerts amb qualsevol altre mobiliari urbà o de propietat pública.

Per aquestes raons el Grup municipal del Partit Popular de Ripollet proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 

1.- Compromís de no realitzar la col·locació de més contenidors de recollida d'escombraries amb tapa tancada electrònicament i la progressiva substitució dels actuals per tapes sense tancament per targeta. 

2.- Manifestar el compliment per part d'aquest Ajuntament de la legislació de protecció de dades vigent i que cap dada personal dels veïns serà utilitzada, compartida o creuada amb altres bases de dades o terceres entitats per l'ús del servei de recollida d'escombraries. 

3.- Posada en marxa d'una secció específica a la web municipal per facilitar informació actualitzada de l'estat del servei i el detall per zones de les dades disponibles dels percentatges de reciclatge assolits.