Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

De suport al sector educatiu públic.

Moció de suport al sector educatiu públic. Presentada pel grup municipal del PSC-CP.-

Atès que els darrers anys de pandèmia, amb protocols canviants i molta improvisació per part de les autoritats educatives, ha posat en evidència la gran mancança de recursos en educació, però per altre banda ha mostrat l’elevat compromís, professionalitat i capacitat d’adaptació del sector docent per aportat als nostres fills i filles un bri de normalitat en un context de distòpia mai imaginat.

Atès que encara no s’han revertit les retallades en educació des de la crisi del 2008.

Atès que actualment s'inverteix únicament el 3,6 % del PIB en educació,  lluny del 4,2% del conjunt de l'Estat, del 4,6% de la UE o el 6% que recomana la Unesco.

Atès que la Llei d'educació Catalana va establir el 2009 que s'ha d'invertir el 6% del PIB en educació.

Atès que un elevat nombre d’alumnes per aula repercuteix directament en l’atenció personalitzada de l’alumnat i posa en perill una educació inclusiva i de qualitat.

Atès el rebuig que ha generat en la comunitat educativa l’esborrany del nou currículum, plantejat sense la participació del professorat, a mig curs i sense temps de preparar-ho.

Atès que la LOMLOE ja recull des de fa més d'un any el pas al nivell A1 (cos de secundària) de tot el professorat tècnic de formació professional amb titulació universitària, però continuen cobrant per sota de la resta de professionals del sector.

Atès l’alt percentatge d’interinitat en educació, amb unes oportunitats d'accés a la funció pública que han estat molt irregulars i insuficients al llarg dels anys.

Atès que el Departament d’ensenyament ha mostrat la intenció de deixar a l'autonomia dels centres l'organització i tractament de les llengües, deixant desemparats els centres educatius dels efectes de la sentència del 25% en castellà, posant així en qüestió el nostre model d’immersió lingüística.

Atès que l’educació és un dels grans pilars de la nostra societat.

Sol·licitem Que el ple de l'Ajuntament de Ripollet adopti dels següents acords:

PRIMER: L’adhesió del ple de l’Ajuntament a la lluita del sector educatiu i a totes les seves reivindicacions.

SEGON: Instar des d’aquest Ajuntament al Govern de la Generalitat al compliment de la llei d’educació catalana que demana la inversió, com a mínim, del 6% del PIB en educació.

TERCER: Instar des d’aquest Ajuntament al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat la reversió de totes les retalles en el sector educatiu des de la crisi del 2008.

QUART: Instar des d’aquest Ajuntament al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat la retirada de l’esborrany del nou currículum a totes les etapes educatives i l'inici d'un procés de debat.

CINQUÈ: Instar des d’aquest Ajuntament al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat a reduir les ràtios un mínim de cinc alumnes en totes les etapes educatives.

SISÈ: Instar des d’aquest Ajuntament al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat l’equiparació salarial per al professorat de Formació Professional.

SETÈ: Instar des d’aquest Ajuntament al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat a l’estabilització del personal interí i conversió de les jornades de 33% en mitges jornades.

VUITÈ: Instar des d’aquest Ajuntament al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat a assumir la responsabilitat en la defensa de la immersió lingüística i donar cobertura legal a tot el personal dels centres.