Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional dels drets de les dones.

Moció amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional dels drets de les dones. Presentada pel grup municipal del PSC-CP.-

El 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones, una data simbòlica de la nostra lluita diària contra el masclisme, una data d'homenatge al moviment feminista i també de denúncia de les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones. S'ha de dir alt i clar: el masclisme és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i homes.

Per això, volem aprofitar aquesta data per reivindicar la política com l'eina fonamental per transformar la realitat i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, que neixin i creixin en igualtat d'oportunitats, en plena fraternitat i respecte. I això només serà possible amb governs feministes.

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades de manera estructural i pateixin violència masclista pel fet de ser dones. Les dones necessitem governs que prioritzin les polítiques feministes. Les dones i la humanitat necessitem acabar amb la violència masclista. Les estadístiques són esfereïdores: des que tenim dades (2003) a l'Estat espanyol han assassinat 1.128 dones, 2 al 2022. A Catalunya, 178 dones des del 2003. I 46 menors han estat assassinats pels seus pares a l'Estat, 5 a Catalunya. Una de cada tres dones ha patit o patirà violència masclista al llarg de la seva vida. I aquestes dades oficials són només la punta de l’iceberg d'un sistema patriarcal que només es pot canviar amb polítiques feministes amb governs feministes!

Reivindiquem amb orgull socialista i orgull feminista, que les dones comptem amb un Govern estatal feminista que, recollint l'esperit del 8M, situa el feminisme com a eix transversal a tots els seus ministeris i accions polítiques.

Un Govern que ha impulsat el Pacte d'Estat, amb la devolució de competències als Ajuntaments i el repartiment de fons; ha modificat el Codi Civil perquè els i les menors víctimes de violència de gènere puguin rebre assistència psicològica sense el consentiment exprés del progenitor condemnat per maltractaments o abusos sexuals; la lluita contra la síndrome d'alienació parental SAP i la violència vicària ha quedat garantida amb l'aprovació de la Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront la violència; així mateix, s'està avançant en la Llei de millora de la protecció dels infants orfes víctimes de violència de gènere; hem aprovat la llei perquè jutges, jutgesses i fiscals tinguessin formació especialitzada en violència de gènere; ha convocat la Mesa de Diàleg Social sobre Igualtat per a abordar, de manera conjunta i consensuada amb els Agents Socials, empresariat i sindicats les mesures en matèria d'igualtat en l'ocupació amb la Proposició de Llei d'Igualtat Laboral en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació; ha recuperat les cotitzacions a la Seguretat Social per a les cuidadores no professionals del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència (dret suprimit pel Govern del PP el 2012 i que afecta 180.000 persones), la majoria dones; ha creat l'Observatori de Dones, Ciència i Innovació i el de Salut de les Dones com a òrgans per a aprofundir i enfortir la perspectiva feminista en les polítiques científiques i sanitàries; hem treballat internament per a Llei integral contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual i abolicionista; ha modificat el Codi Penal perquè sigui delicte l'assetjament que sofreixen les dones que acudeixen lliurement a exercir el seu dret a interrompre voluntàriament l'embaràs; i ha legislat contra la Violència sexual amb la llei del Si és Si.

A més, el Govern estatal ha inclòs la visió feminista a totes les accions de recuperació finançades amb els fons europeus i el Pla de Transformació i Resilència. Suposa un revulsiu a l'estructura del nostre Estat de Benestar que només pot entendre's com la gran oportunitat de fer canvis estructurals que han d'estar impregnats de perspectiva feminista. No és baladí que una de les quatre polítiques palanques prioritzades pel Govern d'Espanya sigui la igualtat efectiva entre dones i homes.

Fem nostra l'agenda feminista basada en coeducació com a motor vital transformador social per definir un nou contracte social lliure d'estereotips de gènere que sustenten el sistema patriarcal, fomentant la corresponsabilitat entre dones i homes per implementar polítiques de conciliació de la vida familiar, laboral, social i personal. Fem polítiques contra la mercantilització del cos de les dones (prostitució, pornografia, ventres de lloguer...) i com a eix central, la lluita contra tota mena de violències masclistes.

Volem coeducació per evitar segregacions horitzontals en el mercat de treball i garantir la igualtat laboral real, evitant situacions de bretxa salarial i de feminització de la pobresa, i garantir la participació de les dones en els espais de presa de decisió.

I en aquest punt, reivindiquem que la nova Reforma Laboral beneficia fonamentalment a les dones. Donada la situació de precarització laboral que patim les dones (contractes temporals, bretxa salarial, segregació vertical i horitzontal), aquesta reforma és la millor eina per garantir la igualtat laboral real.

A més, hem incrementat el SMI, i hem aprovat la reforma de les pensions, incrementant el poder adquisitiu dels i les pensionistes.

Perquè només els governs feministes poden garantir els drets de les dones. Perquè sense drets no hi ha igualtat. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat, les dones necessitem governs feministes per aturar el masclisme!

Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Ripollet, instem l'aprovació per part d’aquest Ple dels següents

ACORDS:

1.- Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i treballant en el marc de les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la coresponsabilitat.

2.- Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents (SIADs, SIEs...).

3.- Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la violència masclista.

4.- Instar el Govern de la Generalitat a fer seguiment perquè les empreses compleixin amb els plans d'igualtat i contra la bretxa salarial.

5.-Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones.

6.- Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19 a qui més ha patit les conseqüències, les dones: tenir present l'impacte de gènere a l'hora de definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

7.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, pornografia, publicitat sexista...), obrint un debat amb una taula rodona amb experts per tractar si ens d’adherir com a municipi a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i nenes.

8.-Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.