Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contra les agressions als col.lectius LGTBI.

Moció de PROUD LGTBI+Ripollet I UCFR (Unitat contra el feixisme i el racisme) de Cerdanyola i Ripollet en contra de les agressions als col·lectius LGTBI. Presentada conjuntament pels grups municipals d’Ara Decidim Ripollet, PSC-CP, Ciutadans i SOM Ripollet i pel regidor no adscrit.

D'un temps ençà els delictes d'odi han augmentat tant a casa nostra com a la resta del país, de l'estat i de tota Europa. De fet, sempre han estat però ara es denuncien i surten als mitjans de comunicació, el que dona més visibilitat a la problemàtica que vivim. Un d'aquests delictes d'odi que més ha augmentat són els atacs al col·lectiu LGTBI. L’Observatori contra l’homofòbia ha registrat més de 1000 incidències per LGTBI-fòbia des que la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia fou aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya.

Aquest increment potser és degut, en alguns casos, als drets assolits i que alguns no volen reconèixer, però també és conseqüència de l'augment de l'extrema dreta i la normalització dels seus discursos d'odi. Discursos que van en  contra de tot el que qüestioni de manera transversal l'heteronormativitat que social i culturalment imposa el nostre vell i caduc sistema heteropatriarcal, pressuposant una única orientació sexual i dues identitats de gènere (home-dona) estanques.

Així, tot i que cada vegada més les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals són més valentes i decideixen no amagar-se, encara viuen amb por a ser assenyalades, discriminades i agredides. Recordem casos com el del Samuel de Vigo, els dos menors a Reus, múltiples a Barcelona, Berga i molt més a prop, com Montcada, Badalona i els recents atacs contra la simbologia que visibilitza la lluita pels drets i llibertats del col·lectius LGTBI a Ripollet. També recordem que un noi ha estat agredit a la UAB per la seva orientació sexual quan intentava defensar a la seva amiga d’atacs masclistes.

La nostra societat encara ha d'avançar fins a reconèixer qualsevol persona, els seus drets i la seva llibertat, sigui quina sigui la seva identitat de gènere. I sobretot l'administració pública ha de vetllar perquè així sigui. No només perquè ho diuen les lleis (recordem la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea o la mateixa Constitució Espanyola, on parla de la no discriminació per raons d'orientació sexual), sinó perquè la llibertat i la protecció de les persones i lluitar contra la homofòbia, bifòbia i transfòbia és signe de societat moderna, civilitzada i evolucionada.

És per això que des de PROUD LGTBI+ Ripollet junt amb l'UCFR (Unitat Contra el Feixisme i el Racisme) de Cerdanyola i Ripollet i amb el suport de Decidim Ripollet, PSC , Ciutadans, SOM Ripollet i el regidor no adscrit, Eugeni Montanuy, es proposa en aquest ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Remarcar la nostra més absoluta condemna a qualsevol agressió i en concret a aquelles que tenen a veure amb actituds discriminatòries i violentes d'LGTBIfòbia.

SEGON.- Instar a l’Ajuntament de Ripollet a la revisió del protocol d'assessorament i denúncia, que es faci públic i sigui de fàcil accessibilitat per a les veïnes de Ripollet i que augmenti la xarxa de punts segurs per al col·lectiu LGTBI, per donar així suport a les entitats que lluiten contra la LGTBIfòbia i a favor del respecte i la igualtat a Ripollet. Inclusió d’aquestes entitats en el confeccionament d'aquest protocol.

TERCER.- Refermar el compromís de Ripollet per desplegar i fer complir la Llei 11/2014 del 10 d'octubre que ha de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Ripollet.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador. I amb especial importància de desenvolupament de l'article 18f de la Llei 11/2014, que parla concretament de la necessitat d'un protocol per víctimes d'LGTBI-fòbia.

CINQUÈ.- Instar als grups municipals que tenen representació al Congrés dels Diputats i al Senat que els seus grups ajudin i permetin els tràmits parlamentaris posats en marxa després de l’aprovació de la proposició de llei "Contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad LGTBI)" del 19 de febrer de 2017.

SISÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern d'Espanya i a totes les entitats del municipi de Ripollet que treballen pels drets, llibertats i el respecte del col·lectiu LGTBI.

-----

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 21. Unanimitat de tots els presents.