Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional de l’eliminació de la violència vers les dones.

Moció amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional de l’eliminació de la violència vers les dones. Presentada pel grup municipal del PSC-CP i subscrita també per C’s, SOM Ripolletl i el regidor no adscrit.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'eliminació de la Violència vers les Dones, refermem el nostre ferm compromís per eradicar la violència masclista i prioritzar les polítiques centrades en els drets de les dones, la meitat de la població.

Enfront del discurs negacionista de certs partits, els i les socialistes reivindiquem que només el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme i de la seva pitjor cara, els assassinats per violència de gènere: a Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any (177 des de 2003). A més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes, i des de 2019, 5 menors han estat assassinats per violència vicària. Les dades oficials només són la punta de l'iceberg. Darrere de la fredor de cada xifra i cada percentatge està la vida d'una dona.

La violència masclista té moltes cares: segons dades publicades a la darrera Macroenquesta del 2019, el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida. Segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, l’any 2019 es van registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, produint-se un increment del 13,2% respecte de l’any anterior. L’edat més freqüent de les víctimes de delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els 20 anys i dels agressors entre 21 a 30 anys. La Fiscalia General de l'Estat va alertar en la Memòria Anual 2019 sobre l'augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual de nois menors d’edat a noies menors i ho va relacionar amb l'ús de la pornografia a través de les xarxes socials, i també alerta de l’augment del 55% de grooming (assetjament sexual a menors a Internet) respecte a l’any anterior i un 175% respecte a 2018. 

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la meitat de la població pateixi violència. Per això, reivindiquem les polítiques feministes com l'instrument més útil per lluitar contra la violència masclista, aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i garantir el compliment de l'agenda feminista:

 1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena, lliure de la tirania dels rols de gènere.
 2. Prioritzar la lluita contra la violència masclista.
 3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial.
 4. Promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat.
 5. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones en totes les seves formes: ventres de lloguer, pornografia i abolició de la prostitució.

Només amb polítiques feministes aconseguirem una societat lliure de masclisme i de la seva violència. Amb orgull, reivindiquem el nostre llegat i treball polític diari, perquè, objectivament, les dones només hem avançat en drets amb governs socialistes: el dret al divorci i a l'avortament, la Llei integral contra la violència de gènere i l'actual Pacte d'Estat, la Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència, la Llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, la lluita contra la bretxa salarial o l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat, són només alguns exemples de les polítiques socialistes.

Per a nosaltres, la lluita contra el masclisme és una qüestió d'Estat. El govern socialista ha transferit anualment recursos del Pacte d'Estat per lluitar contra la violència de gènere (aquest any han estat 12,96 M€). Ho ha fet per incrementar els recursos i les accions polítiques, no per reemplaçar les polítiques que haurien de fer i no fan alguns Governs autonòmics que, com a Catalunya, tenen les competències transferides. La Generalitat rep uns 13 M€ en transferències del Govern central gràcies al  Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, però les entitats encara esperen mig milió que el Govern els deu per al desenvolupament de projectes.

Catalunya lidera el percentatge de dones que han patit violència masclista i dictamina menys ordres d'allunyament. Exigim al Govern de la Generalitat que prioritzi la comissió de partits polítics per començar a redactar, amb 3 anys de retard, el Pacte català contra la violència masclista.

Seguim treballant l'agenda feminista amb aliances amb les dones i també amb els homes compromesos amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només treballant en xarxa i des de la complicitat i sororitat contra el patriarcat, aconseguirem batre'l i fer realitat l'agenda feminista.

Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme, amb la lluita contra la violència masclista i amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només una societat en la qual les dones no sofreixin violència per ser dones pot ser considerada completament lliure, només una democràcia lliure de violència masclista és una democràcia plena.

Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sense igualtat no hi ha llibertat d'elecció, reivindiquem les polítiques feministes per assolir una societat lliure de violència masclista. 

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Ripollet, sol·licita al Plenari l’adopció dels següents acords:

 1. Instar la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a construir una ciutadania plena i lliure dels rols i estereotips de gènere, ser un govern exemplar en la lluita contra la violència masclista i contra els discursos negacionistes i misògins, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar activament contra la prostitució i perseguir el proxenetisme.
 2. Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes, els drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i dotar dels recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra totes les formes de violència masclista i el discurs negacionista i posicionament polític que negui la violència que pateixen les dones pel fet de ser dones.
 3. Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la violència de gènere de 28 de desembre de 2004, en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les competències locals, així com el seu seguiment i exigir al Govern de la Generalitat que prioritzi la comissió de partits polítics per començar a redactar el Pacte català contra la violència masclista.
 4. Exigir a la Generalitat el pagament del mig milió d'euros que el Govern hi deu a les entitats per al desenvolupament de projectes.
 5. Treballar plegades, forces polítiques i societat civil, per generar debats i consensuar posicionaments envers la lluita contra la tracta de dones i nenes. Amb el resultat d'aquest debat, valorar l'adhesió a la Xarxa de Municipis lliures de tràfic.
 6. Col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència masclista, els discursos misògins i que treballen per la igualtat d'homes i dones, i coordinar-nos en accions conjuntes per rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre compromís amb les víctimes.
 7. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les associacions empresarials i sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC.