Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eliminació i soterrament del cablejat

Moció per l’eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri. Presentada pel grup del PSC-CP.

Atès que en diferents barris de la nostra ciutat podem comprovar que bona part de les línies elèctriques i de telèfon no es troben soterrades, sinó que pengen de les façanes.

Atès que en la majoria de façanes de la nostra ciutat es troben carregades de cables i capses de connexions que sovint estant mal col·locades o mig penjant.

Atès que en molts casos el cablejat es troba en mal estat essent un perill pels veïns i veïnes.

Atès que el cablejat també es pot trobar en diferents edificis històrics tenint un greu impacte sobre el patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Atès que aquesta situació està enlletgint les parets dels edificis i dels nostres carrers.

Davant aquesta realitat L'Ajuntament de Ripollet ha d'actuar i posar fre a aquesta situació, ja que les companyies subministradores no fan aquest treball per iniciativa pròpia.

Atès que la supressió del cablejat aeri i la supressió de la majoria de cables que pengen de les façanes dels edificis, ha de ser una prioritat de l'Ajuntament per millorar el paisatge urbà.

Atès que cal posar en marxa iniciatives municipals com treballar per fer possible un conveni efectiu entre l'Ajuntament de Ripollet i totes les companyies elèctriques i de telecomunicacions que operen a la ciutat, que tingui com a objectiu l'eliminació del cablejat aeri i de les façanes a la nostra ciutat i establir un calendari de soterrament del cablejat aprofitant les obres de millora que es realitzin als carrers i espais públics.

El Ple de l’Ajuntament de Ripollet, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda: 

PRIMER.- Instar a l'equip de govern de la ciutat a impulsar un pla i un conveni amb totes les companyies elèctriques i de telecomunicacions que operen a la ciutat amb l'objectiu d'eliminar el cablejat aeri i el soterrament del cablejat.

SEGON.- Que aquest conveni estableixi un calendari d'actuacions per eliminar la totalitat del cablejat aeri prioritzant les zones més conflictives.

TERCER.- Traslladar aquest acord a les empreses de telecomunicacions i elèctriques que operen a la nostra ciutat i a les associacions de veïns i veïnes de Ripollet.

---

L’acord s’adopta per votació: ordinària.

Vots favorables: 21. Unanimitat de tots els presents.