Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eradicació del maltractament animal

Moció per a exigir canvis legislatius per a l’eradicació del maltractament animal i per a l’adhesió al “Pacto de Teguise”. Presentada pel grup d’ADecidim.

Ens els darrers mesos hem conegut fets cruels de violència contra els animals. La crisi sanitària per la COVID 19 també ha fet augmentar l’abandonament i no ens ha estalviat conèixer en el nostre municipi casos de maltractament animal.

Un dels casos que ha tingut més repercussió ha estat el del gos Timple, lligat i torturat fins a la mort per part d’una parella en el municipi de Teguise (Lanzarote), que ha provocat que des de diverses entitats, organitzacions socials i polítiques de defensa dels drets i el benestar animal impulsessin el Pacte de Teguise. Aquest Pacte, pretén ser un ampli acord social, té com a objectiu prevenir i penalitzar el maltractament animal a l’Estat Espanyol i exigir els canvis legislatius necessaris per a la seva eradicació.

La majoria de la població mostra un comportament respectuós i afectuós amb els animals, no obstant tenim constància d’actes de maltractament que generen un fort rebuig tal i com es pot comprovar per les nombroses denúncies, de les que es fan ressò en els mitjans de comunicació i les xarxes socials i tot i les dificultats provocades per l’actual pandèmia, s’han convocat mobilitzacions per part dels moviments animalistes i persones que estan en contra d’aquesta violència contra els animals.

Catalunya compta amb una de les lleis més avançades de l’Estat pel que fa a la protecció dels animals i el nostre municipi disposa de l’Ordenança Reguladora de Protecció, Tinença i Venda d'Animals. Per aquest motiu i precisament per l’alta sensibilització, la majoria dels nostres veïns i veïnes no toleren la violència i la crueltat contra els animals, es produeixi on es produeixi i exigeixen que s’avanci encara més en tots els àmbits: educatius, de sensibilització, familiars, normatius.

Novament es posa de relleu que la sensibilitat social va per davant de la legislació i es reclama que les lleis es posin al costat de la protecció i la defensa d’una vida sense patiment, humiliacions, explotació i violència cap els animals.

En atenció a tot això, proposem a Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- El municipi de Ripollet s’adhereix al “Pacto de Teguise” i ens hi sumem a la petició de reforma del Codi Civil Español per a distingir als animals de les coses, com ho referma el Tractat de Lisboa i al règim jurídic que els atorga el Codi Civil Català.

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a modificar les lleis necessàries per a prevenir els casos de crueltat contra els animals, fomentant l’educació en l’empatia i la cultura de la pau i que s’aprovi una Llei Marc de Protecció Animal aplicable a tot l’Estat, que obligui a augmentar els estàndards de protecció.

TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a modificar el Codi Penal i les lleis necessàries per a endurir les penes en casos d’especial crueltat.

QUART.- Instar el Govern de l’Estat a reformar la  Llei 1/1996, de 10 de gener, d´assistència jurídica gratuïta per incloure un torn d´ofici específic per la defensa i protecció dels animals que doni cobertura a la necessitat de justícia social en aquests supòsits on la víctima, l’animal, és especialment vulnerable per la seva pròpia naturalesa i per la manca de capacitat, fets que impossibiliten que pugui reclamar la restitució dels seus drets o la petició de mesures contra qui ha lesionat el seu propi benestar.

CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que augmenti els recursos als Ajuntaments per a desenvolupar les polítiques de benestar animal i protecció de la fauna.

SISÈ.- Promoure la formació de les treballadores i treballadors públics per a l’aplicació efectiva de tota la normativa existent, tant en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local.

SETÈ.- Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: Unanimitat de tots els presents.