Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tribut Metropolità

Moció sobre el Tribut Metropolità. Presentada pel grup de Ciutadans.

El Grup Municipal de Ciutadans exposa:

 • Que vista la profunda crisi econòmica en què ens veiem sumits.
 • Que vistes les previsions econòmiques per als propers anys on es descarta una recuperació primerenca.
 • Que vista la incertesa creada per la pandèmia de la COVID-19.
 • Que vist que l'Àrea Metropolitana ha presentat modificacions a l'Ordenança del Tribut Metropolità per a l'any 2021.
 • Que vist que la modificació esmentada es troba en període d'al·legacions.
 • Que vist que no recull cap de les peticions que realitza la nostra formació des d'octubre de 2018 ni tampoc dels moviments ciutadans anti-tribut.
 • Que vist que els problemes principals són l’infrafinançament del transport públic i els seus greus desequilibris en l'àmbit metropolità que després de dècades segueixen sense abordar-se.

Per tant per tot l'anteriorment exposat presentem la següent proposta:

 • Instar el govern municipal a que defensi davant les administracions les següents mesures:
 1. Que es redueixi l'import del Tribut Metropolità als valors de l'2019 (en el cas que el cost del TM sigui superior a 2020)
 2. Un cop demostrat que hi va haver errors en el càlcul del Tribut Metropolità, que es retornin les quantitats cobrades indegudament.
 3. Que s'incorporin tots els títols de tarifació social als 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.                                            
 1. Que es eximeixi del pagament del Tribut Metropolità per als exercicis 2020 i 2021 a totes aquelles empreses, autònoms que a causa de les mesures antiCovid han hagut de tancar els seus locals sense poder facturar amb normalitat així com als treballadors en situació d'ERTO o de desocupació.
 2. Que encara que la Llei Reguladora d'Hisendes Locals en el seu article 153.1 determina que les àrees metropolitanes poden establir un recàrrec sobre l'IBI per al seu finançament, es reformi aquesta base de càlcul i passi a ser la renda, la base, perquè el Tribut metropolità sigui realment equitatiu, equilibrat i solidari tal com indiquen els principis generals d'actuació de la pròpia Àrea Metropolitana, en l'article 1.4 de la Llei de l'Àrea Metropolitana.
 3. Que es redacti un pla d'inversions real, calendaritzat o incloure-ho al PDI (Pla Director d'Infraestructures) 2020-2030 que es troba en procés d'aprovació, per garantir un nivell de serveis equivalents en tots els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona , que resolgui els desequilibris de les infraestructures existents.
 4. Que s'elabori un Pla de Finançament de Transport Públic, real, concret, segur, que garanteixi el finançament suficient de les infraestructures de transport, presents i futures evitant pegats i per tant que suposi l'eliminació del Tribut Metropolità.
 5. Que s'impulsi un Pla que inclogui totes les administracions per eliminar duplicitats administratives, organismes innecessaris i subvencions amb escàs control.
 • Que aquest acord es comuniqui a totes les associacions de veïns de Ripollet així com a les administracions implicades.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 20. Unanimitat de tots els presents