Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Què és el PEE de Ripollet?

El Pla Educatiu d’Entorn de Ripollet (PEE) és un projecte impulsat des del Departament d’Educació de la Generalitat i coordinat des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet, on participen tots els centres educatius del municipi, des de les escoles bressol fins al centre de persones adultes, els serveis educatius de la Generalitat (EAP, ELIC, CRP), les famílies dels centres, les entitats vinculades a l’educació en el lleure i formació fora escola, així com els departaments de l’Ajuntament implicats en la formació i el suport a persones de 0 a 20 anys.

És un projecte comunitari de ciutat que te la finalitat de millorar les condicions educatives d’infants i jovent, de manera transversal i coordinada, posant al seu abast els recursos educatius i socials que donin resposta a les seves necessitats.

Els eixos principals a desenvolupar al pla són:
1. Millora de les condicions d'escolarització i de l'èxit educatiu.
2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació de l’alumnat en espais de lleure.
3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i les filles i la participació en la vida escolar.
4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística i potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius.
5. Potenciar estils de vida saludables i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

El PEE és, en definitiva, un projecte de treball en xarxa on totes les persones i entitats educatives participen amb un objectiu comú i compartit: l’educació com una eina per la vida.

Treball en xarxa

L’estructura organitzativa del PEE consta de diferents comissions:

Comissió representativa- institucional: òrgan de decisió, presidit pel regidor d’educació formada per totes les persones de la comunitat educativa, on s’aprova el pla d’actuació i la memòria.

Comissió operativa: òrgan de gestió, presidit per l’inspector i formada per un representant de cada sector de la comunitat educativa,  és el nucli dinamitzador de les diferents propostes.

Comissions o/i grups de treball: tots els  agents educatius podem participar en funció del seus interessos, essent grups vius i flexibles  s’adapten als diferents ritmes de treball marcats pels diferents agents, en les diferents comissions:

- Comissió ESCOLARITZACIÓ i LINGÜÍSTICA: Millorar l'escolarització amb accions fora de l'horari lectiu, amb propostes per la promoció d'actituds i hàbits saludables pel benestar físic i emocional i potenciar l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió, en el respecte a la diversitat lingüística.
- Comissió EDUCACIÓ 360: l'Educació en el lleure, des d’una perspectiva global i holística, com eix impulsor d'accions vertebradores per la millora de l'escolarització, de l'ús de la llengua, potenciador de la pràctica esportiva i de la convivència cívica.
- Comissió SERVEI COMUNITARI: promotor de valors de respecte, convivència i d'aprenentatge en xarxa amb els agents educatius implicats al servei (centres de secundària, CRP, LIC).
- Comissió PLA CATALÀ DE L'ESPORT: la pràctica esportiva com a motor de salut emocional i física.

 

Logos PROA+ Allargat 1 (1).png