Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Arxiu municipal

Servei a l'Administració

L'arxiu desenvolupa diferents tasques de direcció, supervisió o assessorament per a la resta d'unitats de treball i d'òrgans municipals.

 • Definir i gestionar el tractament arxivístic de la documentació.
 • Assegurar la conservació del patrimoni documental
 • Realització de transferències de documentació des de les oficines municipals
 • Elaborar normes, reglaments i protocols
 • Manteniment del Quadre de Classificació documental
 • Gestió i atenció de consultes internes i externes
 • Gestió de prèstecs interns de documentació
 • Participació en la implementació i gestió de la documentació electrònica
 • Participació en l’acompliment de la legislació vigent en matèria de transparència i accés a la informació
 • Promoure i dirigir la implantació i manteniment d’un sistema de gestió documental
 • Elaborar propostes d’eliminació documental d’acord a la normativa vigent