Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenança general de subvencions

Normes generals per a la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Ripollet, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.