Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’obre la convocatòria de subvencions a entitats per a projectes esportius i culturals

El termini que tenen les entitats per demanar aquestes subvencions acaba l’1 de desembre, en el cas de les activitats esportives, i el 3 de desembre, per a les activitats culturals.

L'àmbit de Desenvolupament Comunitari fa públiques aquesta setmana les convocatòries de subvencions en règim de concurrència competitiva per als projectes i activitats tant culturals com esportives d'entitats i associacions locals sense ànim de lucre. L'objecte d'aquestes convocatòries és fixar els criteris i regular el procediment de la sol·licitud, tramitació, concessió, lliurament i justificació de les subvencions atorgades, d'acord amb el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Ripollet, aprovat al ple del 27 de desembre de 2018. En definitiva, la finalitat és dotar a les entitats locals de recursos que contribueixin al finançament de les seves activitats esportives o culturals, dutes a terme al llarg d'aquest any.

Així, pel que fa a les subvencions esportives, estan orientades a enfortir la capacitat esportiva de la ciutat, per tal de consolidar i augmentar el nombre de ciutadans i ciutadanes a la pràctica regular de l'esport i garantir la millora en qualitat de les activitats. Les subvencions esportives es concreten en 7 línies: participació en el programa d'esport escolar organitzat per l'Ajuntament de Ripollet; col·laboració d'entitats esportives en l'organització de les activitats del programa d'esport escolar; participació d'esportistes de les entitats locals en lligues federades o escolars; organització d'esdeveniments esportius; organització d'actes, esdeveniments i activitats esportives d'especial rellevància o interès socioesportiu per al municipi; formació esportiva per a persones entrenadores, monitòries i vinculades a les entitats esportives, associacions de famílies i de veïnes i veïns del municipi, i promoció i foment de l'esport femení. La dotació pressupostària total destinada a aquesta convocatòria és de 73.900 euros, i hi poden optar tant entitats esportives com clubs, associacions de famílies, altres entitats cíviques i associacions de veïns i veïnes, legalment constituïdes.

D'altra banda, a les subvencions de projectes culturals, es destinarà una dotació pressupostària de 15.000 euros distribuïts en dues línies: manteniment i viabilitat de les seus socials i dels recursos materials propis de les entitats; i suport a activitats i programes culturals realitzats durant el període comprés entre l'1 i el 31 de desembre de 2021 i les despeses compreses entre aquest temps.

La convocatòria amb tota la informació per participar-hi pot trobar-se a l'apartat d'Ajuts, beques i subvencions, des d'on es podrà enllaçar per a realitzar el tràmit de manera telemàtica de presentació de les sol·licituds: fins a l'1 de desembre per a les activitats esportives; i fins al 3 de desembre per a les activitats culturals.

NdP