Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Seguretat

Carta de serveis

Objectius, compromís i funcionament del departament de Policia Local

L’objectiu principal de la Carta de Serveis de la policia local és assumir el compromís de prestar els serveis que s’hi defineixen i de fer-ho d’acord amb els principis, les formes i els temps que es concreten, establint mecanismes per fer l’avaluació i la correcció, si cal, del seu funcionament, amb la finalitat d’augmentar el grau de satisfacció dels ciutadans.

En un procés permanent de millora del funcionament de les administracions públiques, cal incorporar mitjans i instruments per donar resposta a la demanda social que reclama dels sector públic un servei de major qualitat.

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada el desembre del 2014 estableix el dret de les persones a una bona administració.

Les institucions han de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d’incloure cartes de serveis en el marc regulador dels serveis públics bàsics.