Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Protecció del Medi

Què fem per pal·liar el canvi climàtic i la contaminació a Ripollet?

Polítiques i accions municipals

Ripollet, com a qualsevol altre municipi, no està exempt del canvi climàtic.

Les causes d’aquest canvi son les mateixes (molts cops compartides) que a qualsevol altre ciutat d’arreu del món. Els dos principals contaminants ( partícules en suspensió i diòxid de nitrogen) tenen com a principal font la combustió, tant de tipus mòbil (trànsit), com de tipus estacionari (industrial). El trànsit és el principal problema del municipi (carreteres, autopista, etc).

Segons les dades recollides en el pla de Mobilitat Urbana realitzat per aquest Ajuntament en data març 2016 a partir dels aforaments realitzats es contempla la quantitat de 36.100 vehicles que diàriament  circulen per Ripollet. L’accés preferent és la C-58.

Què s’està fent?

Des de el punt de vista de la mobilitat per pal·liar l’efecte de la contaminació atmosfèrica:

  • Foment i millora del transport públic:

Millora de les parades d’autobús (plataformes i marquesines), millora de la freqüència de vehicles del servei, augment d’expedicions, increment del servei d’autobús a l’estiu, implantació del servei d’autobús per Festa Major i per Tots Sants.

  • Foment i millora del transport no convencional:

Foment de l'ús de la bicicleta i de desplaçaments a peu, amb la creació de vies aptes pel seu ús; zones aparcament per a bicicletes; els serveis R-bici i bicibox; la millora de vies públiques, fent-les espais agradables per passejar; la creació de racons amb encant a les vies públiques, de carrers de convivència, i la pacificació dels carrers, entre d'altres.

20210407_160119.jpgUna altra acció que contribueix localment a apaivagar els efectes del canvi climàtic és l'increment del volum d’arbrat viari. Els arbres regulen la temperatura (per l'ombra, l'evaporació d'aigua de transpiració i creen corrents d’aire per diferència de temperatures); fan de pantalles sonores i contra la pols (incorporen molècules produïdes per processos industrials o combustió dels vehicles que s’incorporen als seus teixits i eviten que les respirem); intervenen en el cicle de l’aigua; eviten gelades; oxigenen l’aire; afavoreixen la biodiversitat; aporten valor estètic i paisatgístic, amb variabilitat del paisatge segons l’època de l’any. L'arbrat urbà també afavoreix un clima més amable per l’ombra a l’estiu, fa reduir la despesa energètica de les llars i aporta beneficis psicològics.