Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Benestar animal

Normativa d'aplicació

Ordenança municipal i legislació vigent en relació a la protecció i el benestar animal

Ordenança reguladora de protecció, tinença i venda d'animals de Ripollet (04/2019)
• Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
• Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
• Reial Decret 287/2002, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999
• LLei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
• DECRET 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
• Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència