Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vot per correu

El termini per a sol·licitar-lo finalitza el 5 de juny de 2024

El vot per correu se sol·licita en qualsevol oficina de Correus (amb el DNI, passaport o permís de conduir originals) o per via telemàtica en la web de Correus. Pot sol·licitar-se des de la convocatòria de les eleccions i fins al desè dia anterior a la votació, és a dir, fins al 30 de maig.

En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi personar-se en l'oficina de Correus, una altra persona autoritzada pot actuar en nom de l'elector o electora. Aquesta circumstància ha d'acreditar-se amb els següents documents:

  • Certificació mèdica oficial (i gratuïta) que acrediti la malaltia o incapacitat
  • Document notarial o consular pel qual s'autoritza una persona a actuar en nom de l'elector o electora. Una mateixa persona no pot representar a més d'un elector

Una vegada sol·licitat el vot per correu no és possible votar personalment en la Mesa Electoral.

Després de realitzar la sol·licitud, l'elector o electora rebrà per correu certificat en el domicili que hagi indicat la documentació necessària per a votar. Aquesta documentació inclou els següents elements:

  • Un sobre amb una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions
  • Un sobre de votació, juntament amb el certificat d'inscripció en el cens
  • Un sobre amb la direcció de la mesa electoral on li correspondria votar

Per a votar, haurà d'introduir-se la papereta de vot elegida en el sobre de votació i tancar-lo. El sobre de votació i el certificat hauran de ficar-se en el sobre dirigit a la mesa electoral per al seu enviament per correu certificat abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions; és a dir, no més tard del 5 de juny. L'enviament d'aquest correu és gratuït.