Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qui pot votar?

A les eleccions autonòmiques del 2024 poden votar:

Persones espanyoles residents a Catalunya

Amb caràcter general poden participar totes les persones espanyoles empadronades a l’estat i que siguin majors de 18 anys d’edat el dia de les eleccions autonòmiques, 12 de maig de 2024.

A més, cal que estiguin incloses al cens electoral, llista que es correspn amb les persones que integren el padró municipal d'habitants de Ripollet a data 28 de desembre de 2023.

Persones espanyoles residents a l'estranger

Les persones espanyoles que resideixin a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent.

També les persones descendents inscrites com a espanyoles, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l'Estat.

Només pot votar qui estigui inscrit al cens electoral vigent

Els catalans i catalanes que s'han donat d'alta com a veïns en el padró d'habitants d'un municipi de fora de Catalunya deixen de ser electors.

A més hi ha situacions que legalment priven del dret de sufragi, com els condemnats per sentència ferma i els declarats incapaços o internats en un hospital psiquiàtric sempre que se'n declarin expressament.