Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Competències i règim de funcionament

Quins són els temes que se sotmeten al dictamen de la Comissió informativa de persones i ciutat i quin és el seu funcionament

La Comissió informativa de serveis territorials tindrà competències en les matèries següents:

 • drets socials
 • esports
 • cultura
 • patrimoni històric-cultural
 • educació
 • joventut
 • polítiques LGTBIAQ+
 • igualtat i feminismes
 • gent gran
 • participació ciutadana
 • inclusió
 • salut pública
 • memòria històrica
 • urbanisme
 • via pública
 • mobilitat i transports
 • habitatge
 • medi ambient, benestar animal i tinença responsable
 • serveis municipals

A més dels seus membres, a requeriment del seu president/a, hi poden assistir amb veu i sense vot els regidors i regidores amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent, així com els restants membres corporatius i personal al servei de la corporació.

S’aplica el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l’article 60.5 del mateix text legal, segons el resultat obtingut en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019.

La CIPC es reuneix ordinàriament amb caràcter mensual el dijous de la la setmana prèvia a la celebració del Ple ordinari, llevat del mes d’agost.