Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet torna a l'estat d'excepcionalitat per sequera

Després que la Generalitat hagi decretat la sortida de l'estat d'emergència, l'Ajuntament ha aprovat un ban municipal amb les noves mesures, que entren en vigor a partir d'avui.

Ripollet torna a l'estat d'excepcionalitat per sequera.

Les pluges enregistrades a finals del mes d'abril han permès una progressiva recuperació dels volums d'aigua emmagatzemada als embassaments. Per aquest motiu, l'Agència Catalana de l'Aigua, seguint els indicadors de sequera que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), ha declarat, mitjançant la Resolució ACC/1608/2024, de 8 de maig, la sortida de l'estat d'emergència I per sequera hidrològica i l'entrada en l'estat d'excepcionalitat als municipis de la conca Ter Llobregat, entre ells Ripollet. Aquesta declaració desactiva algunes de les mesures aprovades el passat 1 de febrer. Les noves restriccions d'aigua en els usos urbans han estat recollides en un ban municipal, que entra avui mateix en vigor.

Quant a les mesures de limitació del consum d'aigua, la dotació màxim per habitant i dia passa dels 200 als 230 litres i la reducció dels consums d'aigua dels usuaris industrials al 15%. Es manté la prohibició dels usos recreatius i el reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat amb aigua potable, excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes, que es farà gota o a gota o en regadora. Quant a l'horta municipal i privada de la Sínia, poden ser regades amb aigües provinents de pous o aportacions directes del riu, que s'ha de realitzar amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

Es tornen a regar els camps esportius i obren les dutxes
El reg de gespa es manté prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores. A finals de setmana es preveu fer el tractament sanitari de les instal·lacions de reg dels camps municipals, abans de la seva posada en marxa.
L'excepcionalitat fa mantenir la prohibició de netejar carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
• El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
• En les piscines d'ús públic o en les piscines d'ús privat, quan es tracti del primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.
• L'ompliment i el reompliment de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de la Joventut.
• En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

En aquesta nova situació es torna a permetre l'ús de les dutxes de les instal·lacions esportives municipals, com ara el Poliesportiu, els camps de futbol, pavellons i piscines. Al Poliesportiu, totes les dutxes restaran obertes a patir d'aquest dijous, a les 15 h. Prèviament, es farà el tractament sanitari pertinent, motiu pel qual restaran fora de servei durant el matí. Amb la seva posada en marxa, l'ús dels vestidors i consergeries, de dilluns a divendres, serà el següent:
• Edifici antic: cursos de natació, activitats dirigides, tenis i pàdel.
• Edifici nou: piscina (ús particular), gimnàs i resta d'usos d'instal·lacions exteriors (excepte pàdel i tenis).

Finalment, el ban municipal recorda que es manté la prohibició d'omplir totalment o parcialment les fonts ornamentals, llacs artificials o d'altres elements d'ús estètic de l'aigua, amb independència de l'origen d'aquesta, a excepció dels llacs artificials que facin de suport vital a la vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible per al seu manteniment.

Tot i haver sortit de l'estat d'emergència, des de l'Ajuntament de Ripollet es vol insistir a la ciutadania que és molt important mantenir la reducció dels consums d'aigua i fer-ne un ús racional, i recorda el deure de col·laborar i la responsabilitat col·lectiva de vetllar pels recursos hídrics. Per par de l’Ajuntament, ja s’han iniciat les obres de les tres actuacions anunciades per tal de millorar la sectorització de la xarxa d’aigua potable, localitzar posibles fuites i regudar els cabals d’aigua al nucli urbà, amb un cost de poc més de 434.000 euros.   

Ripollet, 15 de maig de 2024