Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet ja compleix amb els objectius europeus de recollida selectiva i reciclatge

Les primeres dades de resultats del Ripollet Aporta apunten una tendència molt positiva que el govern municipal vol refermar, amb la implementació d’una sèrie d’accions per a facilitar la consolidació del sistema i millorar alguns aspectes de funcionament. A més, el bon ús del sistema Ripollet Aporta permetrà sol·licitar bonificacions de la taxa d’escombraries i de la TMTR metropolitana per al 2023.

Ripollet ja compleix amb els objectius europeus de recollida selectiva i reciclatge.

Coincidint amb el Dia internacional contra el canvi climàtic, aquest dilluns, 24 d’octubre, el govern municipal va oferir una roda de premsa per parlar de diferents temes relacionats amb el sistema de recollida de residus Ripollet Aporta i fer una valoració del primer trimestre de la seva posada en marxa. La tendència que mostren les dades recollides és molt positiva i és per això que el govern municipal, conscient que també és un moment complex per a part de la ciutadania que està fent un canvi d’hàbits, ha preparat un paquet d’accions, tant dirigides a la recollida domiciliària com comercial, per tal d’ajudar a consolidar el sistema.

Bonificacions, per participació, a les taxes
Tal com va explicar l’alcalde de Ripollet, Jose M. Osuna, al Ple d’octubre, que se celebra aquest dijous, es presenta a aprovació l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2023, que inclou una bonificació del 25% de la taxa d’escombraries municipal, pel bon ús del sistema Ripollet Aporta. Així, ho podran sol·licitar aquelles persones que utilitzin el contenidor d’orgànica, mínim una vegada a la setmana, i dipositin el rebuig amb la bossa correcta, mínim una vegada per trimestre. En paral·lel a aquesta bonificació, aquest dimarts s’ha portat a aprovació al consell de l’AMB una rebaixa de l’11% de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, que va inclosa dins la factura de l’aigua. “Aquesta ha estat una de les tasques en que l’Ajuntament ha estat treballant intensament els darrers mesos, amb l’àrea d’Ecologia de l’AMB per tal d’incentivar el desplegament d’aquest sistema d’alta eficiència”, va explicar l’alcalde, que també va afegir: “en l’àmbit metropolità, com Ripollet, és un dels llocs més complexos on implantar aquest tipus de sistema, però com que també és dels més poblats, esdevé un dels espais més interessants i necessaris per posar-lo en marxa, perquè el canvi que implica, pel que fa a recollida selectiva i reciclatge, és encara més gran”.    

Al Ple de dijous, també es presenta a aprovació definitiva el reglament regulador del servei de recollida selectiva de residus Ripollet Aporta, que va ser aprovat inicialment el passat mes de maig. S’han rebut tres al·legacions dins el termini, les quals s’han desestimat, atenent els criteris dels serveis jurídics i Secretaria. Sí s’ha inclòs una puntualització, per aclarir, com ja es va dir a l’aprovació inicial, que no cal avisar en cas de marxar de vacances o absentar-se del domicili per un temps prolongat.  

Reducció de la resta. Separem més i millor
Tot i que encara no s’ha acabat la implantació i les dades no són definitives, sí que apunten una tendència molt positiva i “és important que els veïns i veïnes vegin que el seu esforç es veu reflectit en les dades que tenim”, va assegurar la tinent d’alcalde de Serveis Municipals, Pilar Castillejo. “Estem entre els pocs municipis metropolitans que ja compleixen els objectius europeus de recollida selectiva, que és el famós 55% per al 2025”, va explicar Castillejo. Les dades comparatives de recollida de fraccions del 2 de maig al 16 d’octubre indiquen una pujada molt gran de l’orgànica, que passa de les prop de 30 tones a 48, així com els envasos lleugers, que augmenten de 10,9 tn a prop de 20 tn. En canvi, la resta, baixa de les 171,3 a 93,7 tn. Una tendència que també s’aprecia en els gràfics comparatius del mateix mes amb el de l’any anterior. Aquestes dades apunten l'assoliment dels objectius marcats amb el Ripollet Aporta: augmentar la separació de les diferents fraccions i disminuir el rebuig, evitant la seva aportació directa a l'abocador. L’Ajuntament també ha encarregat la caracterització de les fraccions recollides, per tal de veure i comparar el percentatge d’impropis, i fins al moment s’ha fet una d’envasos lleugers, comparant un sector amb contenidors tancats i un altre on encara no s’ha implantat Ripollet Aporta. Els resultats, com explicava Castillejo, evidencien que “separem més i millor amb Ripollet Aporta”.

Variació_recollida_fraccions_gràfic04.jpg

Un canvi d’hàbits complex
Tot i que les dades evidencien una millora quantitativa i qualitativa en la recollida dels residus, “som conscients que és un moment complex per als veïns i veïnes, perquè estem parlant d’un canvi d’hàbits que encara no s’han acabat d’interioritzar, però aquestes dades tan bones ens permeten concentrar els esforços en reforçar i millorar el que hem fet fins ara,  consolidant els avenços actuals, el canvi d’hàbits i els aprenentages”.

Actualment, el 100% del comerç té tot el material necessari i entre aquesta setmana i la propera s’implementarà el sistema a tot el territori municipal. A nivell domiciliari, des de l’estiu ja s’estan recollint porta a porta les fraccions establertes, tot i que la retirada de contenidors i el tancament de l’orgànica s’ha fet, fins ara, als sectors 3-Pinetons i 1-Centre i s’ha iniciat a Can Mas, des de la rambla fins a plaça Font, cap a munt. El canvi també s’ha fet als equipaments municipals, on s’han retirat papereres i s’ha instal·lat petits contenidors que permeten separar els residus.

“Durant aquest mesos hem estat molt atents al que passava al municipi, als neguits, idees i aportacions de veïns i veïnes, hem detectat mancances que hem de corregir, incidències o dubtes,  i ens hem reunit i escoltat a tothom que ens ho ha demanat”, va explicar Pilar Castillejo.  

Pla d’acció: millores, pedagogia i correcció d’incivisme
L’Ajuntament ha preparat un pla d’acció que inclou mesures per millorar alguns elements del Ripollet Aporta; accions centrades en la pedagogia i una informació i acompanyament més personalitzats, així com d’altres més enfocades a corregir comportaments inadequats.

Quant als comerços, amb el suport de Ripollet Impulsa, s’estan visitant tots els comerços i negocis d’hostaleria de Ripollet per fer un seguiment de com està funcionant el sistema. En alguns casos s’està redimensionant, si es veu necessari. Amb els petits generadors, que tenen manca d’espai, s’està fent un sistema assimilable al domèstic, com fan els habitatges; a d’altres es fa el xipat a façana de les fraccions que generen menys i la resta amb bujols, i amb els grans generadors amb manca d’espai, es mira de buscar solucions a mida. A més, s’està fent una personalització dels bujols comercials, per tal que s’entengui que són dels propis establiments. Castillejo també va afegir que han detectat alguns establiments que no treuen els bujols en els horaris establers i s’està estudiant cada situació per prendre mesures correctores.

Pel que fa al domèstic, les mesures de millora del sistema que s’han pres son:

- Millorar la senyalització a la via pública, ja que s’ha detectat que l’adaptació inicial, intentant respectar al màxim les places d’aparcament, no està funcionant. A més, es protegiran les zones d’aportació i si en algun cas es necessari, s’ampliarà.
- Ampliació de tres bústies de tèxtil sanitari i una zona d’emergència als sectors on s’ha fet la implantació.
- S’ha incorporat una nova màquina per netejar els contenidors d’orgànica i es canviarà una dotzena de contenidors d’orgànica, més antics, per resoldre el problema d’olors.
- També es reforçarà la neteja viària després de la recollida, netejant amb aigua les voreres, si cal.

Les mesures de caràcter pedagògic, per ajudar a la ciutadania a incorporar els nous hàbits que implica el sistema, son:  

- L’acompanyament a la gent gran. En aquest sentit, s’ha iniciat una ronda de trucades a les persones de Ripollet més grans de 80 anys, per conèixer les seves necessitats i s’ha establert un sistema específic, amb el suport de Drets Socials, per a persones grans amb mobilitat reduïda.   
- S’ha decidit ampliar els punts de repartiment de bosses, amb un calendari d’atenció i repartiment de bosses i tallers formatius a Centres cívics de Sant Andreu, Can Vargas i Can Mas, a banda de l'oficina fixa de Maragall, al Casal d’Avis i al Mercat Municipal. Aquest s’iniciarà la setmana vinent i es mantindrà els proper mesos.
- S’instal·laran punts informatius de carrer al matí i a la tarda, per resoldre dubtes i aspectes en relació a problemàtiques o casuístiques detectades en sectors concrets. 
- Es potenciarà l'ús del bujol comunitari.
- S’editaran diferents materials informatius, com ara un vídeo divulgatiu i un tríptic sobre reciclatge i separació de residus; es vinilaran els contenidors amb informació sobre els sectors i els horaris,  així com telèfon de voluminosos i deixalleria, i es col·locarà un adhesiu als contenidors d’orgànica per explicar com s’obre.

Per  tal que el sistema funcioni millor, la tinent d’alcalde de Serveis Municipals va dir que “també cal corregir comportaments incívics, de comerços, però també de veïns i veïnes que no estan participant de manera adequada al Ripollet Aporta”. Des de fa setmanes, els educadors de carrer ja els estan informant de quins comportaments no són adequats i quins són sancionables, tant per l’ordenança municipal com per la Llei de residus. El següent pas serà posar en marxa expedients sancionadors des de Policia Local, però, tal com explica Castillejo, “com hem dit des del principi, el nostre objectiu no és sancionar, i per això el primer que farem serà un advertiment i si la persona reincideix, s’iniciarà l’expedient sancionador”.

La regidora també va fer referència als actes vandàlics registrats des de l’inici del Ripollet Aporta, fent malbé els contenidors, les bústies i els elements de senyalització del Ripollet Aporta. “És molt poca gent que està fent això, perquè en general el que ens demanen és que ho aturem i el que fem és deixar-ho en mans de Policia, que posarà les denúncies pertinents”, va dir Castillejo, qui sí va voler denunciar públicament aquests actes vandàlics “que actua contra tota la ciutadania i és un malbaratament de recursos públics, que ens obliga a destinar uns recursos econòmics que podrien anar a fer front a altres necessitats”. Fins ara, s’han registrat més d’una vintena de tapes de contenidors d’orgànica que s’han fet malbé, amb un cost global unitari superior  als 1.000 euros, si es comptabilitza des del transport a la seva instal·lació.

Suport supramunicipal
L’Ajuntament de Ripollet està rebent l’acompanyament i el suport en aquet procés tant de la Generalitat com de l’ÀMB, que ja ens ha felicitat pels primers resultats. En un vídeo emès durant la roda de premsa, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, deia: “la iniciativa que ha pres Ripollet en la millora de la recollida selectiva va absolutament alineat en el que el govern de la Generalitat fomenta i que és que als pobles del nostre país es facin sistemes de recollida selectiva d’alta eficiència. Ara mateix els millors resultats són amb el porta a porta i per això és important que ciutats grans com Ripollet se sumin al carro del porta a porta i rebem amb optimisme les primeres dades i agraïm l’entusiasme que pugui posar la gent de Ripollet amb aquest compromís per millorar el planeta”. Per part de l’AMB, el director de l’àrea d’Ecologia, Eloi Badia, deia en un altre vídeo: “deixeu-me que us feliciti, perquè Ripollet estava a la cua de l’Àrea Metropolita a nivell de reciclatge i en poques setmanes s’ha aconseguit situar al capdavant, passant del 38 al 57% de reciclatge i això és una fita històrica”. Badia va felicitar als veïns i les veïnes de Ripollet per aconseguir reduir a la meitat el rebuig i va afegir: “imagineu-vos que poguéssim reduir a la meitat tots els abocadors que tenim a Catalunya o poguéssim reduir a la meitat tota la incineració que fem, amb un canvi d’hàbits que evidentment suposar un esforç i hem d’acompanyar, però amb uns resultats ambientals molt importants”.

Tant l’alcalde com la regidora de Serveis Municipals van voler acabar agraint als establiments comercials així com als veïns i veïnes el seu esforç en aquest canvi d’hàbits, així com a aquelles persones que s’estan involucrant. “Hem fet el pas i ara toca consolidar-lo i que l’Ajuntament, conjuntament amb els veïns i veïnes, posem els mitjans necessaris per mantenir aquestes dades i seguir avançant”, va cloure l’alcalde, Jose M. Osuna.

Ripollet, 26 d'octubre de 2022