Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El govern municipal presenta el retiment de comptes del PAM 2019-2023

El retiment de comptes s'ha realizat prenent com a referència la data de novembre de 2021 per a l'estat d'execució dels projectes.

El govern municipal presenta el retiment de comptes del PAM 2019-2023.

El govern municipal ha publicat al web municipal l'estat d'execució dels projectes i actuacions previstos en el Pla d'Acció Municipal 2019-2023. En aquest retiment de comptes es poden consultar els nivells d'assoliment dels projectes més destacats del PAM 2019-2023 i, si es vol, conèixer el detall de cadascun de les gairebé 250 accions que s'hi inclouen.

Aquest retiment de comptes respon al compromís del govern municipal amb l'elaboració d'aquesta eina d'avaluació del compliment de les propostes que es van presentar públicament al febrer de 2020, tot just un mes abans de l'inici de la pandèmia.

Justament, la situació sanitària d'aquest darrer any i mig ha estat l'element que ha marcat l'estat d'execució d'algunes actuacions, fent que s'hagin hagut d'ajornar o, en alguns casos, no executar en el termini en què havia estat previst fer-ho.

Els projectes que s'estan duent a terme estan encaminats a treballar perquè Ripollet esdevingui una ciutat sostenible, sense oblidar les actuacions que s'estan realitzant en àmbits com la justícia social i la participació ciutadana en democràcia. A més, el Pla d'Acció Municipal contempla un ambiciós apartat d'inversions. Destaquem les properes obres de la primera fase de remodelació del Poliesportiu municipal i la construcció del nou Arxiu, amb les quals iniciarem l'any 2022 o les redaccions dels projectes de la futura Casa de la Dona i del Casal de Barri del Pont Vell.

També estan en un estat avançat de planificació futurs equipaments, com la segona biblioteca municipal i el tercer pavelló d'esports. Igualment avançat el procediment per a la construcció de la  plataforma de serveis per a la gent gran, del qual està prevista la redacció del projecte executiu a mitjans de 2022 i l'inici d'obres l'any 2023. Altres actuacions en inversions que cal destacar són les obres de modernització dels polígons industrials de Cadesbank i del Martinet així com les obres de manteniment i millora de la llera del riu Ripoll.

De la mateixa forma, han estat moltes les accions i projectes que, tot i no estar previstos en el PAM, la pandèmia ha fet que s'hagin d'incloure en el programa d'actuació d'aquest darrer període. Un exemple són l'increment dels ajuts a les polítiques actives d'ocupació, ajuts al comerç i a l'empresa, l'impuls de la cultura i l'esport i altres actuacions de desenvolupament comunitari.

Com a part del retiment de comptes, també estan publicades totes les mocions des de 2019 fins a l'actualitat. A banda de poder consultar el text íntegre de les mocions aprovades, es posa a disposició un document on hi figuren totes les que s'han passat a debat del Ple municipal, especificant si han estat aprovades o rebutjades i quin ha estat el tractament que se'ls ha donat.

Segons l'alcalde, José M. Osuna, "el retiment de comptes constitueix un element imprescindible per a millorar els nivells de transparència de l'acció municipal ja que permet un control de la nostra actuació tant per part de la ciutadania com de les entitats i associacions de Ripollet".

Aquest retiment de comptes és el primer que es realitza aquest mandat i s'espera realitzar-ne un altre a finals de 2022.

Ripollet, 3 de desembre de 2021