Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En marxa el concurs per a la redacció del projecte de la plataforma de serveis per a la gent gran

A la primera fase de la licitació s'escolliran els 5 finalistes d'entre els quals sorgirà el projecte guanyador. L'objectiu és oferir un servei amb un model d'atenció innovador i centrat en la qualitat de vida de la gent gran, que inclogui una residència amb 100 places en diferents unitats de convivència i un centre de dia per a 32 persones.

En marxa el concurs per a la redacció del projecte de la plataforma de serveis per a la gent gran.

L’Ajuntament de Ripollet ha iniciat aquest mes d’agost la licitació del concurs per a l’adjudicació de la redacció del projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut de les obres de la residència per a gent gran, centre de dia i el seu entorn, a la parcel·la ubicada entre les avingudes de Catalunya i del Mediterrani i els carrers de Puigmal i Barberà del Vallès. Es tracta d’un concurs de projectes, amb intervenció de jurat, en dues fases. El termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta primera fase finalitza el 16 de setembre a les 14 h. El jurat escollirà els cinc projectes finalistes, que passaran a la segona fase del concurs, per triar el projecte guanyador.

La plataforma de serveis per a la gent gran està pensada perquè el servei de residència garanteixi una atenció centrada en la persona, fugint dels models més convencionals que s'ha vist que no funcionen, vista la situació durant la pandèmia i segons el darrer estudi de viabilitat encarregat per l’Ajuntament. També es vol donar resposta al procés participatiu “Pensa en gran”, les conclusions del qual es van presentar l’any 2018. Així, les 100 places contemplades al servei residencial es divideixen en diferents unitats de convivència. Perseguint un model d’atenció innovador i centrat en la qualitat de vida de l’envelliment, ja no parlem d’habitacions pels i les residents, sinó de petites llars. En aquest sentit, el plec del concurs estableix que el projecte presentat ha de contemplar 100 places de residència, amb 4 unitats de convivència (25 persones a cadascuna), un  80% d’habitacions o habitatges individuals i un 20% dobles. Ha d’haver-hi 80 m2 per persona. També es preveu que el 50%  de residents siguin de grau II i l’altre 50% de grau III. El projecte també ha d’incloure un centre de dia de 32 places i la proposta d’urbanització de l’entorn. Recordem que el 2019, l’Ajuntament de Ripollet i el Departament d’Afers Socials i Famílies van signar un conveni de voluntats on s’acordava la concertació de 80 de les 100 places de residència i les 32 del centre de dia.

Tal com s’estableix al plec de clàusules administratives, per tal d’escollir les propostes finalistes, el jurat atorgarà un màxim de 100 punts, fruit de la valoració del grau d’adequació del projecte a l’ús objecte del contracte, la qualitat tècnica dels projectes presentats, el disseny arquitectònic, la qualitat de la proposta d’entorn i urbanització i la superació dels límits normatius referents a l’impacte ambiental i estalvi energètic.

El valor estimat del contracte ascendeix a 684.214,86 €, desglossat en un import total de premis 50.000 € (IVA no inclòs) i un import màxim del contracte de serveis de 634.214,86 € (IVA no inclòs).

Aquest procediment de licitació és un pas important en la consecució d’aquest equipament llargament reclamat a la ciutat, amb la previsió que l’estiu de 2022 es pugui aprovar al Ple el projecte executiu i s’adjudiquin les obres durant el darrer trimestre. Així, les obres de la residència i el centre de dia es podrien iniciar durant el 2023.

Ripollet, 2 de setembre de 2021