Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oberta la convocatòria per a escollir el nou jutge o jutgessa de pau de Ripollet

També s’ha d’elegir el jutge/ssa de pau substitut/a del Jutjat de pau de Ripollet. El termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 13 de novembre.

Oberta la convocatòria per a escollir el nou jutge o jutgessa de pau de Ripollet.

L'Ajuntament de Ripollet ha publicat les bases per a l'elecció del jutge o jutgessa de pau titular i suplent/a de Ripollet. Actualment, ostenten aquests càrrecs Joan Casasayas Raduà, com a jutge de pau de Ripollet, nomenat per acord de Ple el novembre de 2019, juntament amb Joan Giménez Gabarra com a jutge de pau substitut. Les persones que aspirin a ocupar el càrrec tenen temps per presentar la sol·licitud fins al 13 de novembre, de forma presencial o electrònica.

La persona que ocupa el càrrec de jutge o jutgessa de pau és elegida al Ple de l'Ajuntament i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per a ser jutge/ssa de pau, només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

Tampoc és necessari ser llicenciat en dret. Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90 €, excepte els supòsits inclosos en l'article 250.1 de la llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

Igualment, els jutges/sses de pau són competents, per delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les inscripcions sobre naixements, matrimonis i defuncions i emeten els certificats acreditatius en aquests àmbits de competència.

Ripollet, 27 d'octubre de 2023