Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament anuncia les restriccions contra la sequera

Després d’entrar en fase d’emergència, l’Ajuntament ha aprovat un ban municipal on es fixen totes les mesures d’estalvi que cal aplicar a Ripollet. Aquestes afecten aspectes com la neteja de carrers, el reg de zones verdes i jardins, el reg esportiu i l’ús de piscines, entre altres.

L’Ajuntament anuncia les restriccions contra la sequera.

El passat divendres, l’ACA va aprovar una resolució per la qual va activar el nivell 1 d’emergència als 202 municipis de la conca Ter Llobregat, entre ells Ripollet, en situar-se les reserves per sota dels 100 hm3 de la seva capacitat. Aquesta emergència implica l’aprovació d’un seguit de restriccions d’aigua en els usos urbans que són comuns a tots els municipis afectats. L’abast de l’aplicació d’aquestes mesures ha estat recollit en un ban municipal, que entrarà en vigor a partir d’aquest dijous, tal com va explicar aquest dilluns en roda de premsa l’alcalde de Ripollet, Luis Tirado, acompanyat pel regidor de Serveis Municipals, Manuel Parra, i el cap de l’àrea de Ciutat i portaveu del Comitè de crisi de la sequera a Ripollet, Albert Obrero.  

Des de l’aprovació inicial del Pla municipal de sequera, al març de 2023, es va constituir una comissió municipal integrada pel regidor de Serveis Municipals, personal tècnic municipal, un representant de l’empresa de subministrament Sorea i l’alcalde de Ripollet. És aquesta comissió, ara transformada en un comitè de crisi, l’encarregada d’analitzar les mesures que vagi aprovant la Generalitat i la seva afectació a la nostra ciutat.

“L’Ajuntament, com no pot ser d’una altra forma, aplicarà totes les mesures de reducció del consum d’aigua al nostre municipi. A data d’avui, el consum per habitant a Ripollet és moderat i no hem de perdre aquesta conscienciació que tenim per a estalviar aigua”, va afirmar Tirado. L’alcalde també va avançar que la previsió dels mesos que han de venir és que la situació s’endureixi si no plou amb unes quantitats suficients com per poder recuperar els nivells als nostres embassaments i va explicar que des de l’Ajuntament “prendrem mesures per a reduir els consums municipals i treballarem perquè l’empresa subministradora efectuï totes les inversions necessàries per a millorar el rendiment de la nostra xarxa”.

Per últim, l’alcalde va fer “una crida a la solidaritat ciutadana perquè el problema és molt greu i l’hem afrontar tots i totes plegats”.

10 restriccions necessàries i obligatòries
El Ban municipal amb les mesures que seran d’aplicació a Ripollet i que entraran en vigor aquest dimecres, 7 de febrer, contempla 10 importants mesures de limitació de consum d’aigua, les quals ja va avançar dilluns en roda de premsa el portaveu de portaveu del Comitè de crisi de la sequera a Ripollet, Albert Obrero.  

  1. El consum total d’aigua al municipi en Emergència I no pot superar els 200 litres per habitant i dia. Actualment, el consum a Ripollet el mes de gener va ser de 168 litres per habitant i dia.
  2. Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  1. Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Aquesta prohibició també afecta els horts, públics i privats, sense autorització agrària. Només s'admet el reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics, així com de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica de l'esport federat, amb aigües regenerades procedents de depuradora o d'aigües freàtiques. En el cas de Ripollet, com que els dos camps municipals es reguen amb aigua de boca, aquests es deixaran de regar.
  1. Es prohibeix la utilització de dutxes i d'instal·lacions per a la neteja de peus a les platges i la realització d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d'ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars. Les dutxes de pavellons i camps de futbol es mantindran obertes. Al Poliesportiu, de dilluns a divendres, s’accedirà a la piscina per l’antiga consergeria i en aquest edifici restaran tancades les dutxes. Les del nou edifici es mantindran obertes, de dilluns a divendres, per a aquelles persones que accedeixin al gimnàs, a través de la consergeria del nou edifici. El cap de setmana només es podrà accedir per la nova consergeria i només podran fer ús de les dutxes les persones que vagin al gimnàs.
  1. Resta prohibit l'ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, amb algunes excepcions, com ara piscines per a ús terapèutic o piscines d’aigua de mar. A Ripollet, la piscina coberta es manté oberta, però la descoberta, si seguim en emergència, no es podrà utilitzar a partir de mes d’abril, com era habitual, per a la pràctica esportiva.
  1. Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
  1. Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic d'aigua, amb l'excepció d'aquelles basses que serveixen de refugi a fauna en perill d'extinció i fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua. A Ripollet, la font transitable restarà tancada.
  1. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. A Ripollet, només es mantindrà la neteja amb aigua a pressió de les zones d’aportació de residus.
  1. Pel que fa a les activitats industrials, estan obligades a reduir el 25% en del cabal autoritzat a la seva llicència d’activitats.
  1. Quant a les instal·lacions turístiques, l’Ajuntament requerirà als hotels la presentació d’un pla extraordinari de reducció dels consums de la seva activitat.

Al portal municipal ripollet.cat s’ha creat un nou apartat de sequera, amb accés al visor de sequera de la Generalitat de Catalunya, a les preguntes més freqüents sobre la sequera i a dades de consum, on també es pot consultar el ban municipal.

L’aigua de Ripollet
Ripollet no disposa d’aigües regenerades, però sí de xarxa de pous. Actualment, s’estan analitzant a través de Sorea i també s’ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una anàlisi d’hidrogeologia. Aquests dos anàlisis en diran si disposem d’aigua potabilitzable. En aquest cas, s’incorporarien al sistema d’abastament d’aigua de Ripollet i restarien restringits només per a boca. Si algun d’ells no fos aprofitable per a aigua de boca, es podria utilitzar per altres usos com el reg d’arbrat o camps de futbol. Mentrestant, l’Ajuntament, en cas que fos necessària, podria disposar d’aigua de la depuradora que l’ACA designi.  

Pla d’acció
Des del Comitè de crisis de la sequera s’ha treballat un pla d’acció per a fer front a les etapes d’emergència, a través del fons de reposició del contracte vençut amb Sorea. La primera mesura és la instal·lació de limitadors de cabdal d’aigua, per tal de reduir la pressió en moments determinats i evitar així possibles talls d’aigua. Tot i que l’eficiència del nostre sistema de distribució d’aigua de boca és del 74%, es vol aconseguir el 90%. Així, el pla d’acció preveu la sectorització de la població en quatre sectors i la instal·lació de sensors de so per a detectar fuites. Per últim, dins les inversions de xoc, es contempla la connexió de la xarxa de Ripollet amb xarxes veïnes, per si falla l’entrada d’aigua Ter Llobregat que entra directa als dipòsits.

Ripollet, 7 de febrer de 2024