Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Ripollet aclareix alguns dubtes sobre la nova tarifa metropolitana del transport

Imatge 1.
Imatge 1
Davant els dubtes expressats per ciutadans i ciutadanes de Ripollet en els primers dies de la l'entrada en vigor de la tarifa metropolitana dins del sistema tarifari integrat de l'ATM, l'Ajuntament ha volgut aclarir alguns aspectes. Aquesta tarifa metropolitana, en vigor des de l'1 de gener, és l'import que s'haurà d'abonar per als desplaçaments entre qualsevol dels 36 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com és Ripollet. El preu és l'equivalent als títols dels transport d'una zona i, físicament, es faran servir els mateixos títols. Però això no implica que Ripollet hagi canviat de zona. Així, els desplaçaments des de Ripollet a municipis de la zona 2, com és el cas de Sabadell, seguiran tenint el mateix cost, ja que Ripollet segueix sent un dels 18 municipis metropolitans de la zona 2.
Per compensar el menyscapte que comportarà aquesta mesura, amb un cost estimat d'entre 17 i 23 milions d'euros, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha acordat estendre l'import metropolità (un recàrrec sobre l'IBI, atorgat per llei) als titulars de bens immobles d'aquests 18 municipis. Tenint en compte les indicacions de l'ATM, l'Ajuntament ha fet diferents càlculs, per tal d'estimar com gravarà aquest nou impost metropolità als veïns i veïnes de Ripollet. Aquest pot variar dels 25 als 127 € i només afecta els immobles amb un valor cadastral superior als 45.118,75 €, el que suposa un 33,75% del total de rebuts d'IBIU actuals. L'Ajuntament també estima que dels 7.335 habitatges que pagaran aquest impost, al voltant del 73% pagaran la quota més baixa, de 25 € anuals, en no superar els 75.000 € de valor cadastral.

Per últim, l'ATM ha informat als ajuntaments que formen part de l'àmbit d'actuació de l'ATM, que té previst substituir l'actual model de corones tarifaries i implantar, a partir de 2021, un nou model en què les tarifes es basaran en la distància quilomètrica entre origen i destinació i la freqüentació de l'ús del transport públic.

Ripollet, 3 de gener de 2019