Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Continuen les trobades amb les empreses dels polígons per conèixer les seves necessitats

Imatge 1.
Imatge 1
Durant el segon semestre de 2016, el Patronat Municipal d'Ocupació va iniciar una sèrie d'accions encaminades al foment a la competitivitat empresarial i dels polígons d'activitat econòmica (en endavant PAE) del municipi de Ripollet.

En aquest sentit, l'any 2017 es van determinar les línies estratègiques i el pla de treball a dur a terme, comptant amb tècnic amb perfil d'atenció a les empreses. Aquesta persona va contactar amb el teixit empresarial local, recollint les seves necessitats i canalitzant-les als ens competents. En aquest àmbit estratègic també es van començar a teixir relacions amb altres ajuntaments i entitats supramunicipals per a estar presents en projectes per impulsar el nostre territori i les empreses que en ell s'hi ubiquen.

Més endavant, durant la segona meitat de l'any 2017, conjuntament amb Montcada i Reixac, es va encarregar l'elaboració d'un cens empresarial industrial així com un estudi de l'estat físic dels PAEs, del quan es va extreure una relació de tots els aspectes amb necessitat d'intervenció. Aquest cens estava inclòs en el projecte per a la millora competitiva dels PAEs, finançat pel Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona.

Paral·lelament a aquestes tasques, es va continuar amb la visita a les empreses,  es continuen visitant les empreses amb tècnics de Ripollet i Montcada, per tal de complementar els serveis a oferir. En aquesta línia, la darrera actuació va ser la realització d'una jornada adreçada a les empreses ubicades als PAEs de Ripollet per a presentar l'associacionisme empresarial i l'economia circular com a estratègia de competitivitat industrial.

Per complementar la informació obtinguda, tant de la situació de PAEs com de les visites realitzades, durant aquest mes de maig de 2018 s'han convocat dues reunions amb més d'una vintena de representants de les empreses dels PAEs de Ripollet. En aquestes trobades, l'Alcalde va exposar el resultat de l'estudi de diagnosi territorial per tal de validar-lo i poder afegir consideracions que les mateixes empreses hagin pogut detectar.  Durant les reunions també es van presentar les línies de treball des d'Ocupació i la predisposició municipal per donar suport a les empreses ubicades al terme municipal de Ripollet, manifestant que properament es realitzarà una nova reunió per a l'impuls de l'associació empresarial.

Per aquest any 2018, l'objectiu és consolidar aquesta línia d'actuació posant el focus d'atenció en les metodologies emprades, executant les estratègies de competitivitat empresarial definides i postulant les convocatòries supramunicipals que es presentin per tal de poder donar la major resposta possible a les necessitats detectades.

Ripollet, 31 de maig de 2018.