Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Lluita integral contra les plagues de pugó

Fotografia realitzada per Adalia-gestió.
Fotografia realitzada per Adalia-gestió
Aquesta primavera, la regidoria de Medi Ambient ha iniciat un programa de lluita biològica per reduir les plagues de pugó d'alguns arbres del municipi. Periòdicament es realitzen visites per comprovar l'estat dels arbres i la presència tant d'insectes paràsits com dels seus enemics naturals.

Així, aquestes setmanes s'ha introduït a la copa de les xicrandes de la Rambla Sant Andreu l'Aphidius colemanii, un insecte que parasita el pugó que afecta aquests arbres. D'aquesta manera la població de pugó que debilita aquests arbres i que origina l'excreció de sucs dolços que embruten les voreres es veurà reduïda. A la vegada s'ha introduït l'Adalia bipunctata (marietes) als til·lers dels carrers Anselm Clavé i Calvari i a les pruneres  del carrer de les Escoles.

La lluita integral contra plagues és una estratègia de control capaç de mantenir les espècies nocives per sota del llindar de tolerància, fent servir, en primer lloc, els factors naturals de mortalitat, i utilitzant posteriorment mètodes integrats de control (biològics, físics, químics, etc.) compatibles amb el medi ambient i la salut pública.

Aquesta primavera a Ripollet i altres municipis del voltant s'ha detectat una plaga que afecta les moreres i les debilita afavorint la caiguda de branques i la mort dels exemplars. Contra aquesta plaga l'Ajuntament s'ha vist obligat a realitzar tractaments fitosanitaris aplicats en injeccions a l'escorça per tal d'augmentar l'eficàcia del producte i minimitzar l'impacte al medi.

Uns lluitadors contra els escolítids dels pins han estat també detectats aquesta primavera. Són els picots picapins. La seva presència es detecta per uns forats en forma de conus que es poden trobar en els troncs dels pins dels voltants del bosc dels pinetons. Els ocells realitzen aquests forats a l'escorça fins que troben l'insecte que els serveix d'aliment.

Ripollet, 29 de maig de 2018.

(a la fotografia inferior, crisopes que es poden trobar als baladres de la Rambla Sant Andreu. Insecte enemic natural del pugó. Fotografia realitzada per Adalia-gestió)