Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preparades diverses intervencions a l'espai fluvial del riu Ripoll

Imatge 1.
Imatge 1
El passat dilluns, dia 19 de març, la regidoria de Medi Ambient va convocar una reunió al Centre Cultural per informar els hortolans de la llera del riu Ripoll de les properes intervencions que es realitzaran en l'espai fluvial.

El juny de 2017 la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar una memòria sobre les actuacions per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vinculats al sistema fluvial. Aquesta memòria va ser redactada després d'una tasca de camp i de revisió d'estudis previs relatius a l'encaix i estat del riu i les seves zones llindants.

Aquesta memòria contempla el replanteig i l'encontre dels rius amb la població, consolida l'anella verda que envolta els dos rius, potencia la mobilitat sostenible i planteja la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec, les àrees de ribera i els espais lliures com a corredor biològics.

Una de les actuacions previstes en la memòria és la construcció d'un pas fluvial a l'alçada del polígon molí d'en Xec i la recuperació de la llera fins Barberà del Vallès, amb extracció de la canya americana i vegetació al·lòctona. En aquest sentit, l'Ajuntament, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, estan deslocalitzant els horts en aquest tram de llera. Aquests horts estan en una zona inundable i de domini públic hidràulic i cal poder disposar d'aquest espai per poder construir el pas fluvial per creuar els marges i recuperar l'accés a la llera per tota la ciutadania. Es preveu que aquesta deslocalització estigui finalitzada en el transcurs del 2018.

Pel que fa a la zona consolidada d'horts per a pensionistes i jubilats del Molí d'en Xec, està prevista la creació de noves parcel·les de titularitat municipal per aquells ciutadans de Ripollet que ho sol·licitin, per desenvolupar-hi un conreu hortícola ecològic. D'aquesta manera, s'amplia l'oferta d'horts municipals per poder cobrir la demanda ciutadana.

La memòria també contempla, entre d'altres accions, l'adequació del camí del marge dret del Ripoll que enllaça Ripollet amb Barberà i Montcada creuant el riu Sec i amb Cerdanyola, a l'alçada del parc Massot, així com la remodelació d'aquest parc que fa de punt de connexió d'aquestes vies verdes, per tal de millorar la seva integració amb la llera del riu Sec.

El municipi de Ripollet està creuat pels rius Ripoll i Sec. Aquests rius tradicionalment van vertebrar la vida dels habitants de Ripollet, ja sigui per l'agricultura associada com també per l'ús de l'aigua necessària per moure els molins de les indústries instal·lades a prop.

Amb els anys, el creixement urbanístic i la industrialització poc respectuosa amb el medi, la majoria dels rius del país es van anar convertint en clavegueres obertes, sense vida. Aquest fet va afavorir que, durant anys, els municipis creixessin d'esquena als rius.

Durant les últimes dècades, però, gràcies a la creació de depuradores i a la implantació de normatives que incideixen en el respecte cap el medi ambient, els rius han anat recuperant part del potencial biològic perdut. Alhora que s'ha recuperat la vida en els rius la ciutadania ha començat a gaudir d'aquests espais.

Ripollet, 26 de març de 2018.