Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Uns 6.000 infants i joves inicien dilluns el curs escolar 2021-2022 a Ripollet

El curs torna a estar marcat per la pandèmia, amb l‘establiment de procediments d’actuació per mantenir entorns segurs. Quant als grups, no es preveu cap canvi respecte a l’any passat, tot i la matrícula viva.

Aquest dilluns, 13 de setembre, 3.745 nens i nenes de primària tornaran a les classes, dels quals, 342 començaran P3. 2.059 alumnes ho faran a l’ESO, 500 d’ells a primer. Es tracta de dades provisionals, donat que aquesta setmana s’ha reunit la Comissió de Garanties per tal de gestionar els casos d’alumnes de famílies nouvingudes, amb adjudicació de plaça pendent. Des del mes de juliol i fins ara, la Regidoria d'Educació ha atès 64 famílies per temes d’informació i orientació educativa i ha tramitat 42 sol·licituds de preinscripció fora de termini per educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria.

Tot i aquesta matrícula viva, tots els centres mantenen el nombre de grups de l’any passat. Com a novetat, cinc escoles i les dues Escoles Bressol Públiques comptaran aquest curs amb un nou servei de menjador escolar, adjudicat a Eurest Catalunya SL (Scolarest). L’empresa s’ha reunit aquesta setmana amb les direccions dels centres i des de l’Ajuntament s’ha informat les famílies, a través d’una carta, de les condicions del servei.

Pel que fa a les Escoles Bressol Públiques, La Rodeta del Molí i La Verema, van iniciar el curs el passat 8 de setembre, amb un total de 111 places ocupades de les 122 disponibles. A hores d’ara, només queden lliures places per a infants nascuts el 2019. El curs, com és habitual, s’ha iniciat amb un període d’adaptació, augmentant progressivament les hores d’estada a l’escola.

 

Wifi educatiu

La xarxa wifi ciutat educadora, amb un contracte d’instal·lació i manteniment vigent fins al 2024, ha estat activa tot l’estiu, donant servei a les persones que ho van sol·licitar durant el curs passat. Aproximadament, s’han pogut beneficiar uns 85 estudiants, sense registrar cap incidència. Durant aquest mes de setembre, l’Ajuntament contactarà de nou amb els centres educatius, per tal que traspassin les noves necessitats detectades, així com les famílies que ja no necessitin el servei.

 

Millores als centres

Quant a les millores realitzades als centres educatius, aquest estiu la Generalitat de Catalunya ha dut a terme els treballs de reparació de la coberta i d’uns pilars de l’escola Tatché i Pol i ha instal·lat nous mòduls per a secundària a l’Institut Escola Els Pinetons. L’Ajuntament, per la seva part, té previst executar diferents projectes aprovats i pressupostats, un cop estiguin licitats i en funció de la disponibilitat del centre. Es tracta de la instal·lació de fals sostre sonoreductor als menjadors de totes les escoles públiques, excepte a l’Escursell que ja en té, per tal de millorar el confort acústic. També està prevista l’adaptació d’una aula laboratori  de tecnologia i l’ampliació de dues aules a l’IE Els Pinetons. A l’escola Anselm Clavé es preveuen realitzar treballs complementaris al sanejament d’algunes humitats de planta baixa, el recablejat elèctric de l’edifici principal i  actuacions puntuals a la instal·lació de la caldera per a la millora del rendiment de la calefacció.

 

Escoles segures

El nou curs torna a estar marcat per les mesures sanitàries per prevenir la COVID-19 i amb l’objectiu de no interrompre la formació d’infants i joves. Així, els esforços se centren en la prevenció, però també en la detecció precoç de casos i el correcte aïllament. És per això que és molt important seguir les mesures i els procediments establerts per aconseguir que els centres educatius siguin espais segurs, els quals es poden consultar a l’apartat web Salut/Escola. “Comencem aquest curs amb optimisme, després de l’experiència de l’any passat, que va demostrar que hem d’estar alerta però que les escoles són espais segurs”, ha dit el regidor d’Educació, Oriol Mor.

NdP