Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tornen a aparèixer les erugues de processionària en algunes zones de Ripollet

L'estratègia utilitzada per al seu control és diferent segons la sensibilitat de la zona de Ripollet on es trobi i es prioritzen sempre els tractaments naturals.

Des de principis de febrer i especialment els dies càlids i ventosos de finals de l'hivern, és fàcil veure alguna "processió" d'erugues en troncs d'arbres, sobretot pins, i en el terra. Les darreres setmanes, s'ha vist processionària del pi al carrer de Sant Josep i a la zona verda del parc de Gassó Vargas. És important evitar el contacte amb les erugues, ja que tenen fibres urticants que llencen davant qualsevol senyal d'alarma. També s'aconsella vigilar els gossos, portar-los lligats i posar-los, si s'escau, un morrió per evitar que es puguin ferir amb les fibres urticants. Com és habitual, des de l'Ajuntament es realitza el control d'aquesta plaga, que es combat sense utilitzar productes químics aplicats de forma generalitzada, de cara a protegir el medi ambient i la població en general.

Les plagues dels arbres es combaten afavorint la presència dels seus enemics naturals, amb una gestió eficient pel que fa a podes i tractaments del sòl per tal d'assegurar un bon estat sanitari de l'arbre, amb trampes i mitjans mecànics i de forma molt controlada i individualitzada en cada cas. Aquesta gestió, pel que fa al verd urbà, beneficia la biodiversitat i elimina els perills per a la població a causa de l'ús d'insecticides. També comporta un cert grau de tolerància de la població, ja que l'erradicació de les plagues no serà mai del 100%, però sí que, a la llarga, assegurarà unes poblacions riques quant a biodiversitat i sanes per a tothom.

Estratègia segons la zona

Des de Protecció del Medi, l'Ajuntament estableixen una estratègia per a cada plaga de cara al seu control, dividint el municipi en tres tipus de sensibilitat a la plaga, amb diferents llindars de tolerància, respectivament. Pel que fa a la processionària, s'estableixen les zones verdes més perimetrals del municipi com a zones amb baixa sensibilitat i, per tant, amb uns llindars de tolerància elevats. Són zones on existeixen de forma natural molts depredadors d'aquesta plaga com són ocells insectívors com les mallerengues, molta zona arbustiva i amb prats que beneficien els organismes que parasiten la plaga. Els espais com escoles o parcs del centre del municipi es consideren zones molt sensibles i es realitzen controls manuals d'extracció de les bosses, i en casos molt concrets, com a últim recurs, es realitzen controls biològics o químics, ja que aquests productes fan malbé la fauna auxiliar, les persones i el medi en general.

NdP