Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S'aproven les accions del Pla Educatiu d'Entorn per al curs 2023-2024

El pla d'actuació per al reforç educatiu a Ripollet planteja un bon nombre d'activitats, tallers i programes, a través de les diverses comissions: Lingüística, Esportiva, Educació 360° i Servei Comunitari. El Pla Educatiu d'Entorn, amb el suport del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, és un projecte comunitari que vol millorar les condicions educatives d'infants i jovent del municipi.

La Comissió Representativa Institucional (CRI) del Pla Educatiu d'Entorn, celebrada el passat 23 de novembre i presidida pel regidor d'Educació, Óscar López, va aprovar el pla d'actuació del PEE per al curs 2023-2024. El Pla Educatiu d'Entorn de Ripollet és un projecte comunitari que té la finalitat de millorar les condicions educatives d'infants i jovent, de manera transversal i coordinada, posant al seu abast els recursos educatius i socials que donin resposta a les seves necessitats. Les primeres actuacions del Pla ja s'han començat a dur a terme, com ara les activitats familiars del Racó de la primera infància i tallers de suport als centres educatius.

El passat 2 d'octubre, l'Ajuntament de Ripollet va aprovar el conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat per a la continuïtat del Pla Educatiu d'Entorn de Ripollet fins al curs 2026-2027. La dotació rebuda per part del govern català, provinent de fons propis i dels fons europeus Next Generation, per al curs 2023-2024, és de 105.000 €. Des de l'Ajuntament de Ripollet es cobreix la resta de la despesa de les actuacions aprovades, amb una aportació d'uns 87.200 €, que inclou la primera pròrroga del contracte administratiu de servei de Pla Educatiu d'Entorn, aprovada el passat 23 d'octubre.

Els principals eixos del PEE són la millora de les condicions d'escolarització i de l'èxit educatiu; potenciar l'educació en valors, el compromís cívic i la participació de l'alumnat en espais de lleure; potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels fills i les filles i la participació en la vida escolar; millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística; potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius, així com potenciar estils de vida saludables i fomentar la pràctica regular de l'activitat fisicoesportiva.

Lingüística, Esportiva, Educació 360° i Servei Comunitari

Aquestes són les quatre comissions o grups de treball formats, on poden participar tots els agents educatius, en funció dels seus interessos, i essent grups vius i flexibles. La Comissió Lingüística té per objectiu millorar l'escolarització amb accions fora de l'horari lectiu, amb propostes per a la promoció d'actituds i hàbits saludables pel benestar físic i emocional i potenciar l'ús de la llengua catalana com a element de cohesió, en el respecte a la diversitat lingüística. Des d'aquesta comissió es proposen activitats com tallers de formació lingüística per a famílies, l'actualització dels projectes lingüístics amb els centres educatius, la celebració del Dia de la Llengua Materna el 21 de febrer o el projecte Lecxit, per contribuir en la millora acadèmica a través de la comprensió lectora del català.

La Comissió Esportiva té la finalitat de promoure la pràctica esportiva com a motor de salut emocional i física. Entre les seves propostes hi ha la de fer una Jornada de l'esport interescolar al mes d'abril, per a tot l'alumnat de 6è, amb l'objectiu de crear sinergies entre el mateix alumnat i el personal docent d'educació física, així com impulsar dinàmiques educatives conjuntes entre els centres del municipi. També hi ha previst fer un taller de Multiesports, organitzat conjuntament amb l'AMPA de l'Escola Escursell i Bartalot, a partir del gener, així com activitats esportives als parcs, durant els mesos d'abril i maig.

231123-edu-pla-educatiu-entorn-comissió02b.jpeg

La Comissió Educació 360°, per la seva banda, té com a finalitat ser l'eix impulsor d'accions vertebradores per a la millora de l'escolarització, de l'ús de la llengua, potenciador de la pràctica esportiva i de la convivència cívica, mitjançant l'educació en el lleure i des d'una perspectiva global i holística. Des d'aquesta comissió, formada per associacions de famílies de centres educatius de Ripollet i entitats de lleure, es proposen activitats com xerrades per a famílies sobre diferents temes, com ara l'acompanyament a la sexualitat i l'afectivitat, els límits, l'ús de pantalles i xarxes socials, la salut mental i la depressió, o l'orientació a jovent de 4t d'ESO. Aquestes xerrades es duran a terme en diferents espais educatius a partir del mes de febrer.

Algunes de les accions que ja s'han iniciat o que es començaran pròximament són un taller de Ball de Bastons per a infants; la dinamització del pati de l'escola Tiana de la Riba durant les vacances escolars i els diumenges d'abril a maig, i els espais d'acompanyament a famílies nouvingudes organitzats des de l'AFA de l'IE Els Pinetons. També hi ha un taller de Ball de Bastons amb joves a l'INS Palau Ausit, un taller de Vòlei a l'INS Lluís Companys organitzat des de l'AMPA del centre, així com les propostes organitzades de manera conjunta amb la Biblioteca Municipal del Racó de la primera infància, per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.

Per últim, la Comissió Servei Comunitari té per objectiu promoure valors de respecte, convivència i d'aprenentatge en xarxa amb els agents educatius implicats al servei (centres de secundària, CRP, ALIC). Des d'aquesta comissió, plantegen dissenyar un pla conjunt d'activitats (escoles i entitats) que promoguin en el jovent l'adquisició d'eines i habilitats al servei de la comunitat, així com fer una Mostra del Servei Comunitari dels diferents centres educatius del municipi.

Fora d'aquestes comissions, l'equip tècnic del PEE també treballa pel desenvolupament d'altres activitats com ara els tallers de suport i acompanyament a tots els centres educatius, accions de suport educatiu i millora de l'escolarització, formació per al personal educador i de lleure en la promoció lingüística i suport digital, acompanyament a famílies en període de preinscripció, així com la promoció de la participació d'alumnat del CFGS d'Educació Infantil de l'INS Lluís Companys pel desenvolupament d'accions de promoció de la cultura amb infants d'educació infantil dels centres educatius.

L'educació com a eina per a la vida

El PEE és, en definitiva, un projecte de treball en xarxa on totes les persones i entitats educatives participen amb un objectiu comú i compartit, que és l'educació com una eina per a la vida, fomentant l'equitat i creant espais i accions educatives gratuïtes i fora de l'horari lectiu per a infants, jovent i famílies que ho necessiten. El treball en xarxa es desenvolupa amb tots els agents educatius del municipi, com són els serveis del departament d'Educació, les regidories de l'Àrea de Serveis a les Persones, els centres educatius, les associacions de famílies i entitats de lleure, famílies, infants i jovent.

El Pla Anual aprovat el va proposar la Comissió Operativa, que és l'òrgan de gestió, presidit per la inspectora d'educació i formada per un representant de cada sector de la comunitat educativa i aprovat per la Comissió Representativa Institucional (CRI) el passat mes de novembre. La Comissió Operativa es tornarà a reunir al gener i a l'abril per anar fent seguiment del Pla, incorporar noves propostes segons les necessitats detectades i suggerir nous reptes per al curs 2024-2025. La Comissió Representativa Institucional, que és l'òrgan de decisió, presidit pel regidor d'Educació i formada per tots els agents de la comunitat educativa, té previst reunir-se al juny, si no és necessari abans, per fer una valoració final i els nous plantejaments per al curs vinent.

Redacció ripollet.cat - NdP