Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet Impulsa destaca un salt qualitatiu en la formació, l'acompanyament i la inserció durant el 2022

L'any passat, a més d'augmentar el nombre de persones ateses i el percentatge d'inserció, s'han consolidat serveis com el d'emprenedoria i Economia Social i Solidària i s'ha millorat qualitativament la formació, adaptada a les necessitats empresarials i del territori. Entre els seus reptes, l'homologació d'especialitats formatives, la dinamització de locals buits i el Viver d'Empreses.

Ripollet Impulsa, tal com es coneix actualment l'àmbit de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet, ha presentat aquesta setmana la seva memòria de 2022. Com va explicar la regidora d'Ocupació, Empresa i Comerç, Txell Caler, "venim del Patronat Municipal d'Ocupació, on es desenvolupaven projectes principalment relacionats amb plans d'ocupació d'obra, i hem evolucionat fins a l'actualitat, on l'objectiu principal és impulsar les polítiques actives d'ocupació". Caler ha destacat de l'any 2022 el salt qualitatiu que l'Ajuntament ha fet en la formació ocupacional, l'acompanyament i l'atenció personal, així com en la inserció de persones en atur, gràcies, en part, a l'augment dels recursos, molts d'ells aconseguits a través de subvencions.

Contenció de l'atur

El 2022 va finalitzar amb una taxa d'atur a Ripollet de l'11,11%, fent que ja no es trobi entre els cinc municipis del Vallès Occidental amb més percentatge d'atur. L'any passat, va augmentar, respecte al 2021, el tant per cent d'inserció laboral de col·lectius amb més dificultats, com ara dones (+14,29%) i joves (+7,54%), entre les persones participants en programes d'orientació laboral de Ripollet Impulsa. També ha augmentat en un 10% la inserció en ofertes gestionades pel Servei Local d'Ocupació de Ripollet, a causa de l'augment de recursos que s'han aportat al servei d'intermediació laboral. A més, s'han posat en marxa projectes integrals i transversals on es treballa conjuntament des del servei de persones, empresa i formació, com ara el programa Tecno Talent Vallès, on es van elaborar itineraris personalitzats d'inserció per a 143 persones, amb un 85% d'inserció; així com l'assessorament i el foment de la digitalització de 29 empreses del municipi.

01_Orientació 2022.png

Formació ocupacional i continua

Ripollet Impulsa continua fomentant la formació ocupacional i continua i, durant el 2022, s'han fet 13 cursos més que l'any anterior i s'ha aconseguit un 36,7% d'inserció laboral de les persones participants. D'altra banda, de les 45 persones joves que van participar en programes de transicions educatives (Programes de Formació i Inserció i Tastet d'oficis), un 86% ha retornat al sistema educatiu i la resta ha trobat feina.

El plantejament de la formació ocupacional es fa a tres anys vista, amb recursos propis de l'Ajuntament amb planificació d'itineraris formatius més complets, per impulsar la qualificació formativa i professional de les persones participants. La formació s'ha planificat tenint en compte les necessitats del teixit empresarial, de les persones demandants d'ocupació o que volen millorar la seva ocupació i del territori.

Actualment, Ripollet Impulsa està tramitant l'homologació d'especialitats formatives del SOC, especialment, les relacionades amb les competències digitals i del sector del metall i instal·lacions, per tal que les persones puguin obtenir una certificació oficial. Això suposarà un salt qualitatiu, ja que amb l'alta al registre d'entitats de formació del SOC, es podrà aconseguir més recursos, en optar a subvencions del SOC en l'àmbit de formació.

02 Formació 2022.png

63 contractacions per plans d'ocupació

El 2022 es van fer 63 contractacions mitjançant plans d'ocupació, la meitat de perfils, més tècnics i administratius, i l'altra meitat de peonatge. Són 7 contractes més que el 2021, gràcies a noves subvencions que fomenten la contractació de persones migrades que necessiten regularitzar la seva situació administrativa i obtenir el seu permís de treball.

Els plans d'ocupació es projecten com a recursos per millorar les competències professionals de les persones i facilitar la seva inserció al mercat de treball ordinari. Per aquest motiu, els programes de plans d'ocupació incorporen formació professionalitzadora i un acompanyament tècnic especialitzat en inserció laboral.

03_Programes 2022.png

Més recursos i accions per a empreses

La Unitat d'Empresa ha crescut molt en els últims anys, amb un augment significatiu de recursos, i això permet fer més visites a les empreses i detectar les seves necessitats. El 2022, 66 ofertes gestionades al Servei Local d'Ocupació provenien de la prospecció efectuada pel servei d'empresa. En total, es van fer 158 visites a empreses, un 81% més que el 2021, i es van realitzar un total de 727 actuacions, un 56% més que l'any anterior. Es tracta de projectes com el de les consultories energètiques a mida, per ajudar a reduir la despesa energètica; la campanya de gestió de residus, i les visites conjuntes amb l'Associació d'Empreses de Ripollet. També s'han fet 4 formacions dirigides a empreses.

04_Empresa2022.png

Ripollet Impulsa, Punt PAE

Tal com es va explicar en la roda de premsa, el servei d'emprenedoria s'ha consolidat els darrers anys i, el 2022, des del Punt PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedoria), s'han portat a terme 41 plans d'empresa, s'ha acompanyat a la creació de 15 empreses, que han suposat uns 20 nous llocs de treball.

Des d'aquest servei també es porta a terme el projecte CUEME, amb alumnat de 5è de primària d'escoles de Ripollet. Es treballa l'emprenedoria com a sortida laboral des d'una perspectiva sostenible, de cooperativisme i Economia Social i Solidària. Aquest curs s'ha portat a terme a tres escoles, una més que en el curs anterior, i han participat 82 alumnes.

05_Emprenedoria 2022.png

Dins la Unitat d'Empresa i Comerç estan encabides les actuacions d'Economia Social i Solidària (ESS), que té una influència transversal en tot l'àmbit, participant en projectes i programes de les diferents unitats. El 2022 s'ha augmentat en un 200% les subvencions atorgades a entitats, amb un total de 18.000 €. Els projectes encabits dins l'ESS treballen i fan acompanyament als col·lectius més vulnerables, com ara l'Associació d'Aturades de Ripollet. També tenen en marxa altres projectes com Ripollet Pedala, que s'acaba de tornar a licitar, o les Comunalitats, formant part de l'oficina tècnica de Populus Labora.

07_ESS 2022.png

Tres fires comercials anuals

La Unitat de Comerç també és un servei consolidat, que anualment programa tres fires de forma estable: primavera, tardor i Nadal, a més d'altres fires que es posen en marxa en funció de les demandes del teixit comercial. El 2022 s'han atorgat 27.000 € en subvencions al teixit comercial i 23.995 € per a l'adequació d'espais. Un dels reptes que apuntava la regidora Txell Caler és l'impuls de la Targeta Més, el cost de la qual assumeix l'Ajuntament, i que durant el 2022 ha tingut un impacte econòmic pròxim als 300.000 € i l'Ajuntament assumeix la totalitat del cost i les despeses.

06_Comerç 2022.png

Nous reptes i projectes

Quant a nous projectes, actualment, l'Ajuntament està tramitant la contractació per realitzar un estudi dels locals buits, havent detectat 152, i treballar en la seva dinamització, especialment a Can Mas, a través de l'art i vinculant a agents del barri. També s'està treballant en la licitació d'obres i dinamització de l'Espai d'Innovació. Està previst que les obres comencin a finals d'aquest any o principis de l'any vinent, i vol convertir-se en quelcom més que un viver d'empreses i que "els seus projectes acabin impactant en la comunitat", va explicar la regidora d'Empresa i Comerç.

L'aplicació de la nova Ley de empleo i el desplegament del SOC, que obliga a presentar una estratègia territorial i projectes associats, són altres reptes de Ripollet Impulsa, que continuarà treballant amb tots els agents del territori, representants en el Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic.

Redacció ripollet.cat - NdP