Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'AMB aprova inicialment la modificació del Pla General Metropolità per a la construcció del nou hospital del Vallès Occidental

La Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) possibilitarà la construcció del nou hospital en una posició central i accessible des dels municipis als quals ha de donar servei, entre ells Ripollet. La modificació ha estat redactada per l'AMB, en un marc de col·laboració i consens amb els ajuntaments afectats i el Servei Català de la Salut. El nou hospital ha de permetre descongestionar els altres centres de la zona i donar una cobertura més àmplia i de proximitat.

Imatge del resultat final després de la construcció de l'hospital Ernest Lluch. Foto: Generalitat de Catalunya..
Imatge del resultat final després de la construcció de l'hospital Ernest Lluch. Foto: Generalitat de Catalunya.

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment aquest dimarts, 30 de gener, la Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona (MPGM) per a la construcció del nou hospital del Vallès Occidental, que donaria servei als municipis de Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'objectiu principal de la MPGM és possibilitar la construcció del nou hospital en una posició central i accessible des dels tres municipis. El nou hospital ha de donar resposta a les necessitats actuals i futures d'envelliment de la població i acompanyament a un nombre cada cop més creixent de malalts crònics. Així mateix, ha de permetre descongestionar els altres centres de la zona i donar una cobertura més àmplia i de proximitat al conjunt del territori de la Regió Metropolitana Nord.

La MPGM, que s'ha redactat en coordinació amb els treballs del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), proposa transformar l'antiga carretera N-150 en una avinguda metropolitana que millori les connexions a peu, en bicicleta i amb transport públic entre els municipis afectats, de manera que es garanteixi una bona accessibilitat al nou hospital.

IMATGE ACTUAL.jpg

Fotografia de l'estat actual de la zona on s'ha d'ubicar el futur hospital. Foto: Generalitat de Catalunya.

La Modificació també recomana nous espais verds a les vores del riu Sec i la riera de Sant Cugat, que millorarien les connexions entre Collserola i el riu Ripoll, així com la construcció d'un barri al voltant de l'hospital –amb noves places, equipaments, habitatges (40% de protecció oficial), comerços i activitats terciàries- que reverteixi el caràcter periurbà que tenen els terrenys on s'ha d'ubicar el nou hospital i millori la percepció de seguretat.

Amb l'aprovació inicial per part del Consell Metropolità s'iniciarà el procés d'informació pública de la MPGM, per tal que la ciutadania i les institucions puguin presentar les al·legacions i els informes que considerin oportuns. La documentació de la MPGM es podrà consultar al web de l'AMB.

Imatge indicativa 3-editat.jpg

Projecte de la futura ubicació del recinte hospitalari i la urbanització del seu entorn, en uns terrenys ubicats entre Ripollet, Cerdanyola i Montcada. Foto: Generalitat.

Una vegada finalitzat el procés d'informació pública, la MPGM s'haurà d'aprovar provisionalment, amb els ajustos que es derivin de les al·legacions i els informes rebuts. Posteriorment, s'haurà d'enviar a la Generalitat de Catalunya per tal que dugui a terme l'aprovació definitiva.

Redacció ripollet.cat – NdP