Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple Municipal accepta per unanimitat la cessió per part de la Generalitat dels trams de l'N-150 que passen per Ripollet

Aquesta cessió és un pas més en el projecte de l'AMB de transformació de la carretera per reduir-ne el trànsit de vehicles i cedir més espai per als vianants. El Ple Municipal es pot recuperar a ripolletradio.cat i al canal de Youtube Ripollet TV.

L'Ajuntament de Ripollet va celebrar aquest dijous, 30 de març, una nova sessió del seu Ple Municipal. Les persones interessades poden recuperar el Ple Municipal al web ripolletradio.cat o al canal de Youtube Ripollet TV.

Després de diversos punts de tràmit, el Ple Municipal va acceptar per unanimitat la donació i cessió de drets del llibre "1.000 anys de cultiu de la vinya a Ripollet. Del segle X al XX. En el centenari del Celler Cooperatiu (1920-2020)", per part dels seus autors, José Martínez García i Ramon Martos Calpena. Els autors cedeixen gratuïtament i en exclusiva el llibre i els drets d'explotació al consistori amb caràcter indefinit. Per la seva banda, l'Ajuntament es compromet a integrar-lo dins del fons documental del CIP Molí d'en Rata i a editar-lo, així com promocionar-lo i posar-lo al servei dels historiadors i investigadors. El regidor de Patrimoni, Sergio Linares, va agrair aquest gest a José Martínez i Ramon Martos i la "recerca històrica rigorosa" que han dut a terme, així com la coordinació amb el CIP Molí d'en Rata.

ripollet-ple-230331-06.jpg

Seguidament, es va aprovar inicialment el Reglament d'ús i funcionament dels espais i equipaments que tenen titularitat municipal o són gestionats pel consistori. Es tracta del document que especifica els usos que poden tenir i es regula la cessió d'espais, per garantir el bon ús de les instal·lacions esportives, socials, culturals i educatives de Ripollet. El punt es va aprovar amb el vot favorable de Decidim i els regidors no adscrits, l'abstenció de Ciutadans i el vot contrari del PSC i Som Ripollet.

També es va aprovar inicialment per unanimitat el Pla estratègic de la biodiversitat faunística de Ripollet, que recopila actuacions i normatives per tal d'afavorir la biodiversitat local, a partir de la recuperació d'espais naturals, com poden ser les lleres dels Rius o naturalitzar un major nombre d'espais verds dins de la ciutat. Segons el regidor Èric Plata, el Pla inclou "els treballs que s'hauran de dur a terme en el futur i també contempla programes que ja s'estan realitzant, però que requeriran finançament per mantenir-los".

ripollet-ple-230331-05.jpg

A continuació, el Ple Municipal va acceptar definitivament i per unanimitat la cessió d'uns trams concrets de la carretera de l'N-150 per part de la Generalitat de Catalunya, que en té la titularitat prèvia, a favor de l'Ajuntament de Ripollet. Aquests trams formen part de l'entramat urbà que separa els municipis de Ripollet i Cerdanyola. L'alcalde de Ripollet, José M. Osuna, va explicar que aquesta cessió "forma part del pla de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) conjuntament amb la resta de consistoris pels quals passa la carretera, Montcada i Reixac, Cerdanyola, Barberà i Ripollet, del projecte de millora i transformació de la carretera" per pacificar-los, reduint l'espai per als vehicles i augmentant-ne el dels veïns i veïnes.

El següent punt que es va debatre en el Ple Municipal va ser el Pla d'emergència de Ripollet en situació d'alerta per l'actual sequera, a instància de la Generalitat, que ha decretat l'estat d'excepcionalitat per sequera a Catalunya, sent Ripollet un dels 224 municipis afectats. El punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals.

En el Ple Municipal, es van incloure per urgència dos punts més en l'ordre del dia. El primer punt inclòs va ser una modificació de crèdits de 4,7 M€ per incorporar romanents a partides que són necessàries per al funcionament de l'Ajuntament, com ara personal, subvencions a entitats, obres, licitacions i altres que no apareixen al pressupost prorrogat. El punt va comptar amb el vot favorable de Decidim i els regidors no adscrits, i l'abstenció de Som Ripollet, Ciutadans i el PSC. El portaveu de Ciutadans, Francisco Javier Tapia, va explicar que s'abstenia perquè consideraven que "algunes partides són necessàries, però altres van en contra dels nostres principis". Per la seva banda, Luís Tirado, en nom del Partit dels Socialistes va indicar que s'abstenien "per no aturar la maquinària de l'Ajuntament".

ripollet-ple-230331-07.jpg

Per últim, també es va incloure una modificació de la plantilla del personal municipal. La regidora de Serveis Municipals i Municipalització, Pilar Castillejo, va indicar que "es crearà una plaça de comandament intermedi, la figura del sotsinspector, a la Policia Local, i s'adaptaran altres places perquè alguns llocs de treball tècnics estan en constant transformació". El punt es va aprovar amb l'abstenció dels regidors no adscrits Josep Gabarra i Caridad Pérez, Ciutadans i el PSC, i els vots favorables del regidor no adscrit Eugeni Montanuy, Som Ripollet i Decidim.

Al final del Ple Municipal, en l'apartat de Precs i Preguntes, el portaveu del PSC, Luís Tirado, va criticar la visita a les obres de la Casa de la Dona, que es va realitzar fa unes setmanes. "Al contrari del que va passar a la visita a les obres del Poliesportiu, on hi havia mesures de seguretat i bones explicacions per part dels tècnics municipals; a la visita a la Casa de la Dona es va posar en risc la integritat de les persones, ja que hi havia zones sense baranes, peces d'amiant, forats d'excavació, eines i bastides", va indicar el portaveu socialista. L'alcalde de Ripollet, José M. Osuna, va respondre que la decisió de visitar un equipament en obres es pren de forma "col·lectiva i reflexionada, amb el vistiplau tècnic i no hi havia cap impediment per fer-la". "Hi havia un neguit per conèixer l'estat de les obres, abans de la visita es va informar les participants del seu estat i es van indicar les instruccions que havien de seguir les persones, i així es va fer", va assenyalar l'alcalde.

Redacció ripollet.cat - JS