Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern municipal presenta una proposta de Pressupost per al 2022 amb l'objectiu d'executar importants projectes

L'increment puntual d'aportacions d'altres administracions previstes per al 2022 permetran posar en marxa projectes destinats a la recuperació social, econòmica, cultural i comunitària generada per la pandèmia, a banda d'atendre les necessitats de la ciutat. També s'invertirà en la redacció de projectes com la Plataforma de Serveis per a la Gent Gran o la reforma del Poliesportiu, la construcció de nous equipaments i l'increment de serveis, com el de neteja.

Aquest dijous, 20 de gener, se celebra un Ple extraordinari, en el qual es debatrà el pressupost general per a l'exercici de 2022 de l'Ajuntament de Ripollet. El pressupost consolidat està integrat pel pressupost de l'Ajuntament de Ripollet, de prop de 59,5 milions d'euros, i per l'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat 100% municipal Genera Mitjà Propi, S.L., que enguany incrementa la seva consignació en un 60% respecte al 2021, fins a arribar als gairebé 3M d'euros. Durant la presentació del pressupost, aquest dilluns en roda de premsa, l'alcalde José M. Osuna ha destacat un augment important de les transferències i aportacions d'altres administracions supramunicipals en la línia de finançar programes i projectes municipals, el que "mostra la bona feina que s'ha fet des del conjunt de l'Ajuntament i suposen un suport important en l'acció municipal".

Un pressupost, quant a despeses, que "permetrà atendre bona part de les necessitats que tenim avui dia a la ciutat", ha assegurat l'alcalde. En aquest sentit, augmenten les partides vinculades a enfortir l'estructura de personal municipal; també de serveis com la neteja, el manteniment de zones verdes i la recollida de residus. En l'àmbit social, augmenten les partides del servei d'atenció domiciliària (SAD), la borsa de lloguer o el SIAD i es preveu posar de nou en marxa el Servei de Mediació. En l'àmbit econòmic, s'aposta per consolidar el Ripollet Pedala i el Ripollet Vital i, pel que fa a desenvolupament comunitari, destaca "la partida vinculada a activitats al carrer, per tal de facilitar la logística i el desenvolupament de les activitats de les entitats al llarg de l'any, que esperem que de mica en mica puguem anar recuperant, si la situació ho permet". Osuna també ha afegit que s'ha treballat en la línia que la Brigada pugui atendre de manera més àgil les necessitats que vagin sorgint en el dia a dia del municipi, alliberant-la de tasques com aquesta o la del manteniment de les escoles, encomanada a Genera. L'alcalde ha fet un esment especial a l'augment de la partida de subvencions a entitats del municipi, assegurant que la voluntat és que aquest any 2022 s'avancin les convocatòries i els procediments administratius siguin més àgils a l'hora de tramitar-les.

ripollet-pol-pressupost-presentacio-220117-9.JPG

Quant a inversions, Osuna ha destacat partides vinculades a la Plataforma de Serveis per a la gent gran, a la Casa de la Dona, a projectes d'enllumenat i voreres o a les obres del carrer de Sant Sebastià; la redacció dels plans executius de la segona fase del Poliesportiu, de la nova Biblioteca central a Can Mas i del tercer pavelló municipal, a més del Pla d'usos del Celler Cooperatiu. La major part d'aquestes inversions, però, no consten al pressupost, ja que s'esperen finançar amb romanent de tresoreria del pressupost 2021.

Pressupost de 59,5 M€ amb un dipòsit de 15 M€

La tinent d'alcalde d'Economia, Pilar Castillejo, ha explicat, per la seva part, que el pressupost 2022 és d'un global de 59,5 milions d'euros, tanmateix inclou un dipòsit de custòdia de 15 M€ per estalviar una part de les comissions bancàries. Així, per comparar amb el pressupost de 2021 s'haurien de tenir en compte les operacions no financeres, que són de 44,4 M€ i que augmenten al voltant d'un 10% respecte al 2021. Quant a despeses, el 85% de la despesa de l'Ajuntament són operacions corrents. Destaca l'increment d'un 10% del Capítol I de personal, un 2% del qual correspon a l'augment que permet la llei per incrementar les retribucions i un 4,95% a l'increment del pressupost destinat a programes ocupacionals per 2022, amb un total d'1.388.996,49 €, dels quals 826.416,03 € es preveu que siguin aportats per organismes supramunicipals i 562.580,46 € siguin aportats per l'Ajuntament.

Incrementen grans i petits contractes de serveis a les persones i de neteja

El capítol II de despeses corrents és el més gran i suposa un 30% del total del pressupost, amb increments de contractes com el del SAD (10%), el del SIAD (96%), el de manteniment de zones verdes (24%), el de neteja de la via pública (11%) i el de recollida de residus, que augmenta un 80%, combinant el porta a porta amb el contenidor intel·ligent. Com ha explicat la regidora, aquesta major despesa de la recollida es compensa amb els majors ingressos per l'increment previst de la recollida selectiva, per la reducció del cànon d'abocadors, així com la disminució de la despesa del tractament, compensada per l'àrea metropolitana amb el nou conveni de bonificació.

El Pla Educatiu d'Entorn permet augmentar un 31% el pressupost d'Educació i es posen en marxa les línies d'impuls a l'economia com de serveis adreçats a les persones, amb un augment del 14% del pressupost d'Esports, a més de l'increment de les subvencions a les entitats, i un increment del 57% del pressupost de Cultura, recuperant nivells anteriors a la pandèmia.

Les despeses financeres continuen incrementant, a causa dels nous criteris de les entitats bancàries i "és el que ens ha impulsat a crear el dipòsit de custòdia de 15 milions d'euros, flexible, que ens permetrà estalviar els diners que ara mateix tenim de despesa financera", ha explicat Castillejo.

ripollet-pol-pressupost-presentacio-220117-6.JPG

L'empresa pública Genera continua assumint serveis

El capítol IV de transferències corrents ha crescut un 11,5 € i recull les aportacions a Genera, mitjà propi de l'ajuntament, els ajuts socials i les subvencions. Pel que fa a Genera, a la seva previsió d'ingressos i despeses per aquest 2022, aprovat pel seu Consell d'Administració, ja consten les noves tasques encomanades. En aquest sentit, es recull el manteniment i neteja d'equipaments esportius, en vigor des de l'1 d'octubre de 2021, el manteniment ordinari de les escoles públiques, ja aprovat i pendent de posar en marxa, i la previsió de l'encàrrec pel manteniment i gestió dels serveis d'aparcament municipals, que es preveu posar en marxa a mitjans d'any. Amb tots aquests nous serveis prestats des de l'empresa pública municipal i, per tant, de forma 100% pública, la consignació total per Genera és de 2.972.263,13 €, el que representa un increment del 60% respecte al 2021.

Les subvencions a entitats també augmenten i, quant a les dotacions econòmiques s'incrementen en un 32% les subvencions culturals, en un 27% les esportives, en un 57% les destinades a la promoció del comerç local i es dobla la relativa a protecció animal.

Previsió de 20 M€ d'inversions

Al capítol VI d'inversions reals, al pressupost consta un total de 2.735.000,00 € en inversions a Ripollet, a l'espera de liquidar el pressupost de 2021 i poder finançar amb romanent de tresoreria la resta d'inversions previstes, fins a arribar als gairebé 20 milions d'euros. A hores d'ara, hi ha previstos 4 projectes, que són: la redacció del projecte executiu de la fase 2 de la reforma del Poliesportiu (380.000 €); la reforma dels antics Jutjats de Pau per ubicar-hi la Casa de la Dona (255.000 €), la redacció del projecte executiu de la Plataforma de Serveis per a la gent gran (700.000 €) i 1.400.000 €, finançats a través de la concertació d'un préstec, per a les obres de la futura residència, on es preveu una despesa total de 13.779.330 €.

El capítol VII, de transferències de capital, recull 125.576,00 € de consignació per altres administracions, amb tres aportacions a l'AMB i una transferència de 13.000 euros per a la Societat Coral el Vallès, per tal d'arreglar la coberta de la seva seu.

Nova taxa de 'Transport d'energia i telecomunicacions'

Quant a l'expedient d'ingressos, referent als impostos directes (Cap. I), que representa un 22% de l'ingrés, no hi ha cap canvi destacable, perquè no s'ha aprovat cap expedient de modificació. Pel que fa a les taxes i preus públics (Cap. III), destaca la creació d'una nova partida per la previsió d'una nova taxa a partir de mitjans de 2022 per 'Transport d'energia i telecomunicacions', que hauran de pagar les empreses subministradores.

Al Capítol IV d'ingressos, de transferències corrents, s'ha estimat un creixement del 27,2%, per l'augment d'aportacions supramunicipals, fins a representar el 32% dels ingressos. Així, destaca l'increment del 20% en la participació dels tributs de l'Estat. Pel que fa a la Generalitat, es preveu un increment del 18% en les seves subvencions, a més d'augmentar també les aportacions de l'AMB o la Diputació de Barcelona. Per últim, aquest 2022, l'Ajuntament també ha previst rebre la participació dels fons europeus FEDER i Next Generation.

"Algunes d'aquestes subvencions són més per quedar-se, com és el cas de les aportacions de l'Estat, i d'altres sabem que tenim subvencions per aquest 2022 amb etiqueta Covid al darrere", ha explicat Castillejo, tot dient que "representen un nou impuls per tirar endavant l'economia local".

Com va detallar l'alcalde, l'aprovació de l'expedient s'ha endarrerit per diverses inestabilitats, especialment per la manca d'interventora a l'Ajuntament, però s'ha treballat mantenint els seus criteris i s'espera que a principis de febrer es pugui comptar amb una persona habilitada que ocupi aquest càrrec.

NdP