Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet delega la gestió de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica a la Diputació

Des d'aquest exercici 2008, l'Ajuntament de Ripollet ha signat un conveni per a la delegació de la gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. Aquest conveni reflecteix novetats importants respecte a la gestió que es duia fins ara.

En primer lloc, el pagament de l'impost per altes de nous vehicles es podrà efectuar directament, des del dia 1 de febrer, a les oficines que la ORGT té ubicades en la Prefectura de Trànsit a Barcelona i Sabadell. Així mateix, les persones que es donin d'alta al Padró d'Habitants de Ripollet se'ls informarà de la possibilitat de tramitar el canvi de domicili dels seus vehicles presentant la documentació necessària a l'oficina de l'ORGT ubicada al carrer Padró, 9.

També podran efectuar canvi de domicili dels seus vehicles les persones residents a Ripollet. Una de les novetats també serà que els rebuts domiciliats es carregaran en el compte els últims cinc dies abans de finalitzar el cobrament en via voluntària. Finalment, es podrà pagar o domiciliar l'impost, via internet, a l'adreça electrònica http://www.orgt.diba.cat.

D'altra banda, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Ripollet, del passat 9 de gener va aprovar el calendari fiscal pel 2008, de la resta d'impostos. Les dates acordades són:

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) del 3 de març al 5 de maig.
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústega (IBI) del 15 de maig al 4 d'agost. Els rebuts domiciliats es cobraran per semestres, els dies 5 de juny i 5 de novembre.
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE) del 15 de setembre al 17 de novembre.
- Taxa de recollida d'escombraries, Taxa entrada de vehicles (guals), Taxa recollida escombraries mercat i la Taxa per a la utilització del domini públic –horts-, del 15 de setembre al 17 de novembre. Els rebuts domiciliats es cobraran el dia 5 d'octubre.

F.R.